Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kamiennej Góry

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
- brak danych - 1613 - 1945
Magistrat Landeshut 1613 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Kamienna Góra (niem. Landeshut) po raz pierwszy pojawia się w dokumencie z 1249 r. książąt Bolesława Rogatki i Konrada. Była to wówczas zapewne jedynie strażnica wojskowa z osadą handlową na prawie polskim. W 1292 r. książę Bolko I nadał Kamiennej Górze magdeburskie prawo miejskie. W 1294 r. wzniesiono tu pierwszy kościół. W 1295 Bolko I obwarowuje miasto. W 1334 r. Bolko II wydaje dokument potwierdzający wszystkie wcześniejsze przywileje. W 1341 miasto otrzymuje prawo do targu solnego. W 1345 r. miasto na trzy lata opanowują Czesi. W 1348 r. Bolko II świdnicki odbił je podstępem w stylu „konia trojańskiego”. W 1360 - w mieście powstała komora celna. W 1392 r. wraz z księstwem świdnicko-jaworskim miasto przeszło pod panowanie korony czeskiej. W 1426 r. Kamienna Góra odparła najazd husytów. W 1515 r. król czeski Władysław Jagiellończyk nadał miastu prawo organizowania dwóch jarmarków. W 1526 r. Kamienna Góra, wraz ze Śląskiem, weszła w skład monarchii habsburskiej. W 1527 r. Rada Miejska wykupiła wójtostwo od opata krzeszowskiego.
W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miasto zostaje bardzo zniszczone Po wojnie rozwija się w mieści i okolicy płóciennictwo (istniało już w XVI w.), a w 1677 r. miejscowi kupcy zakładają Konfraternię Kupiecką. Produkcja i handel płótnem lnianym staja się podstawą bogacenia się mieszkańców miasta. W 1733 r. w Kamiennej Górze urodził się Karol Langhans, znany architekt, budowniczy m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie, gmachu opery we Wrocławiu.
W 1741 r. Kamienna Góra wraz ze Śląskiem zostaje zbrojnie zagarnięta przez państwo pruskie. Dnia 22 maja 1745 r. rozgrywa się obok miasta bitwa wojsk pruskich i austriackich. W czasie III wojny śląskiej (1756-1763) miasto było kilkukrotnie zajmowana przez wojska austriackie. W 1760 r. pod miastem dochodzi do kolejnej bitwy prusko-austriackiej z udziałem ok. 40 tys. żołnierzy austriackich i 11 tys. pruskich. Określana jako „pruskie Termopile”. Po wojnie miasto było bardzo zniszczone. Dnia 23 marca 1793 r. w Kamiennej Górze doszło do buntu tkaczy. W 1813 r. dochodzi pod miastem do koncentracja wojsk prusko-rosyjskich walczących z Napoleonem. W tym czasie (10 sierpnia) car Rosji Aleksander I i król Prus Fryderyk Wilhelm III goszczą na Grodztwo (Kreppelhof ) i odbierają paradę wojskową koło Antonówki.
W 1818 r. został utworzony samodzielny powiat kamiennogórskiego w ramach rejencji legnickiej. W 1841 r. uruchomiono tutaj pierwsza przędzalnię mechaniczną, a w 1862 r. pierwszą tkalnię mechaniczną. W 1869 Kamienna Góra otrzymuje połączenie kolejowe. W 1874 r. otwarto tu pierwszą fabrykę obuwia. Kamienna Góra staje się miastem w pełni przemysłowym. W 1881 została tu zbudowana i otwarta wielka odlewnia i fabryka maszyn. W 1899 r. wybudowano browar i słodownię oraz przeprowadzono prywatną linię kolejową do Krzeszowa. W 1905 r. nastąpiło otwarcie linii kolejowej do Kowar i Jeleniej Góry.
W czasie I wojny światowej (1914-1918) miasto przeżywa trudności gospodarcze. W latach 1927-1928 nastąpił tez kryzys w przemyśle włókienniczym. Jednak w 1933 wybudowano w mieście fabrykę sztucznego jedwabiu. W lipiec 1944 w Kamiennej Górze utworzono filię obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Dnia 9 maja 1945 miasto zostało zajęte przez jednostki 21 Armii 1 Frontu Ukraińskiego. Dnia 28 maja 1945 przybyły do niego oddziały 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego, a także przedstawiciele polskiej administracji.
1. Wybory i zarządzenia władz państwowych, 1708-1936, sygn. 1-28
2. Wybory i zarządzenia władz powiatowych, 1816-1943, sygn. 29-44
3. Sprawozdania statystyczne, 1742-1944, sygn. 45-62
4. Przywileje, organizacja władz miejskich, biurowość, 1728-1944, sygn. 63-117
5. Zmiany terytorium administracyjnego miasta, 1774-1928, sygn. 118-135
6. Wpisy do obywatelstwa miejskiego, 1794-1913, sygn. 136-159
7. Wybory władz miejskich i akta rady miejskiej, 1796-1944, sygn. 160-313
8. Urzędnicy miejscy, 1779-1944, sygn. 314-341
9. Organizacja biurowości magistratu, 1832-1932, sygn. 342-355
10. Administracja finansowa, 1677-1940, sygn. 356-452
11. Podatki komunalne, 1749-1943, sygn. 453-487
12. Sądownictwo miejskie, 1833-1928, sygn. 488-490
13. Sprawy sądowe rzemieślników miejskich, 1818-1937, sygn. 491-521
14. Handel i przemysł, 1773-1945, sygn. 522-577
15. Sprawy cechowe, 1613-1932, sygn. 578-709
16. Myślistwo, 1930-1932, sygn. 710
17. Jarmarki, 1756-1933, sygn. 711-716
18. Komunikacja, transport, łączność, sport i turystyka, 1855-1945, sygn. 717-747
19. Regulacje cieków wodnych, powodzie, 1750-1930, sygn. 748-760, 1744
20. Towarzystwa i organizacje w mieście, 1797-1941, sygn. 761-821
21. Lecznictwo i opieka społeczna, 1809-1945, sygn. 822-1037
22. Pomniki, 1875-1928, sygn. 1038-1041
23. Procesy i sprawy sporne miasta, 1834-1928, sygn. 1042-1050, 1745
24. Sprawy kulturalno-polityczne, 1654-1943, sygn. 1051-1085
25. Administracja policyjna, 1774-1944, sygn. 1086-1314
26. Administracja gruntami miejskimi, 1645-1928, sygn. 1315-1370
27. Administracja budowlana, 1749-1939, sygn. 1371-1434, 1742
28. Administracja lasów miejskich, 1743-1929, sygn. 1435-1457
29. Sprawy straży pożarnej, 1752-1928, sygn. 1458-1471
30. Administracja cegielnią miejską, 1764-1914, sygn. 1472-1488
31. Administracja młynami, 1741-1935, sygn. 1489-1506
32. Administracja browarem, 1694-1853, sygn. 1507-1514
33. Administracja rzeźną miejską, 1888-1942, sygn. 1515-1520
34. Wodociągi i gazownia miejska, 1828-1928, sygn. 1521-1523
35. Sprawy kościelne, 1696-1944, sygn. 1524-1548
36. Sprawy żydowskiej gminy wyznaniowej, 1827-1925, sygn. 1549-1551
37. Szkolnictwo i legaty szkolne, 1760-1944, sygn. 1552-1653
38. Administracja kasą oszczędności, 1850-1944, sygn. 1654-1662
39. Sprawy wojskowe, 1749-1944, sygn. 1663-1726
40. Miscellanea, 1676-1852, sygn. 1727-1733
41. Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, 1878-1945, sygn. 1734-1741, 1746
- brak danych -

Amount of archival material

1746

1746

0

35.00

35.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -