Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
83/274/0 vacat – Zbiór kartograficzny miasta Lubania – przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Lubaniu 0
83/477/0 vacat - Wojcieszowskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Wojcieszowie - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/329/0 vacat – Zbiór planów architektonicznych miasta Lubania – przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Lubaniu 0
83/362/0 vacat - Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Wojcieszowie - przeniesiono do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/342/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Gorzanowice - przeniesiono do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/343/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Lipa - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/347/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Wolbromek - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/442/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Lubiechowa - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/424/0 vacat - Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Świerzawie - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/311/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Wojcieszów - przeniesiono do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/312/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Podgórki - przeniesiono do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/344/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Płonina - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/346/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Mysłów - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/441/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Sokołowiec - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
83/443/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Janówek - przeniesiony do Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
1 2 3 ... 57 58