^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Instrukcja biurowa starostw (1931) Statut organizacyjny Wydziału Powiatowego (1939) Wykaz akt (1942)

Archiwum Państwowe w Zamościu
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1931-1942

1931 - 1942
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -