^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta dot. osady Turobin - odpisy praw i przywilejów

Archiwum Państwowe w Zamościu
dokumentacja aktowa 213
- brak danych -
1926-1931

1926 - 1931
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -