^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów

Archiwum Państwowe w Zamościu
dokumentacja aktowa 11
- brak danych -
1884

1884 - 1884
rosyjski
dołączone alegata do aktów małżeństw
- brak danych - 9
księga rękopis
dobry
77 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
numer mikrofilmu KZ 1063
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -