^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów

Archiwum Państwowe w Zamościu
dokumentacja aktowa 14
- brak danych -
1887

1887 - 1887
rosyjski
dołączone alegata do aktów małżeństw
- brak danych - 12
księga rękopis
dobry
67 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
numer mikrofilmu KZ 1066
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -