^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów

Archiwum Państwowe w Zamościu
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1879

1879 - 1879
rosyjski
dołączone alegata do aktów małżeństw
- brak danych - 4
księga rękopis
dobry
63 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
numer mikrofilmu KZ 1058
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -