Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

Oddział Ewidencji, Zabezpieczania, Udostępniania Zasobu i Informacji; Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru; Samodzielne stanowisko ds. Opracowania; Samodzielne stanowisko ds. Przechowalnictwa; Samodzielne stanowisko ds. Administracji

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
88/1054/0 vacat - Notariusze miasta Hrubieszowa - otrzymał nowe numery 1081-1091 0
88/1173/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Goraju włączony do Nr zespołu 497 0
88/590/0 vacat - Sąd Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim - włączony do zespołu nr 568 - Sąd Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim 0
88/433/0 vacat - Archiwum Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zamościu - otrzymał nowe numery 803 - 1004 0
88/506/0 vacat - Zamojskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Zamościu - włączony do zespołu nr 274 - Zamojskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Zamościu 0
88/1254/0 vacat - Zbiór plakatów filatelistycznych - włączony do zepołu 215 - Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 0
88/1256/0 vacat - Zbiór dokumentów Twierdzy Zamość - włączony do zespołu nr 74 - Alegaty do ksiąg stanu cywilnego 0
88/209/0 vacat - Zbiór akt urzędów stanu cywilnego województwa zamojskiego - otrzymał nowe numery 599 - 802 0
88/1250/0 vacat - Zbiór drobnych druków ulotnych - włączony do zespołu nr 215 - Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 0
88/293/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Machnowie - włączony do zespołu nr 272 - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Machnowie Nowym 0
88/633/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Soli - włączony do zespołu 720 - Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Soli 0
88/1252/0 vacat - Zbiór dokumentów dotyczących pojedynków honorowych w Zamościu - włączony do zespołu nr 25 - Akta miasta Zamościa 0
88/149/5 vacat - Państwowa Szkoła Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Zamościu - włączony do zespołu nr 1145 - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu 0
88/1251/0 vacat - Zbiór planów architektonicznych - włączony do zespołów nr 25 - Akta miasta Zamościa, nr 72 - Akta gminy Zwierzyniec, nr 79 - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu 0
88/1247/0 vacat - Akta komisji wyborczych z wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie objętym właściwością Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu przeprowadzonych w dniu 7 VI 2009 r. -włączony do zespołu nr 1097 Krajowe Biuro Wyborcze Del. w Zamościu 0
1 2 3 ... 91 92