Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

Oddział Ewidencji, Zabezpieczania, Udostępniania Zasobu i Informacji; Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru; Samodzielne stanowisko ds. Opracowania; Samodzielne stanowisko ds. Przechowalnictwa; Samodzielne stanowisko ds. Administracji

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
88/574/1 Parafia Prawosławna w Babicach 1943-1943 0
88/574/0 Akta parafii prawosławnych - zbiór szczątków zespołów 1902-1943 0
88/573/7 Parafia Greckokatolicka w Wiszniowie 1814-1814 31
88/573/6 Parafia Greckokatolicka w Ubrodowicach 1784-1866 375
88/573/5 Parafia Greckokatolicka w Świdnikach 1815-1826 88
88/573/4 Parafia Greckokatolicka w Stefankowicach 1784-1833 0
88/573/3 Parafia Greckokatolicka w Mianowicach 1785-1896 57
88/573/2 Parafia Greckokatolicka w Kułakowicach 1776-1835 358
88/573/1 Parafia Greckokatolicka w Horyszowie Ruskim 1785-1890 211
88/573/0 Akta parafii greckokatolickich województwa zamojskiego - zbiór szczątków zespołów 1776-1896 0
88/572/0 Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w Krasnymstawie 1945-1948 0
88/571/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Biłgoraju 1974-1974 0
88/570/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Skierbieszowie 1950-1958 0
88/569/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Krasnymstawie 1947-1949 0
88/568/0 Sąd Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim 1939-1970 0
88/567/0 Akta adwokatów zamojskich 1908-1939 0
88/566/0 Komornicy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z siedzibą w Krasnymstawie 1919-1928 0
88/565/0 Sąd Policji Prostej w Krasnymstawie 1869-1869 0
88/564/0 Zbiorcza Szkoła Gminna w Suścu 1975-1980 0
88/563/0 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zamościu Rejonowy Oddział w Hrubieszowie 1876-1939 0
88/562/0 Urząd Skarbowy w Krasnymstawie 1939-1940 0
88/561/0 Zarząd Powiatowy Tomaszowski 1870-1910 0
88/560/0 Akta gminy Tarnoszyn 1947-1947 0
88/559/0 Akta gminy Mołodiatycze 1894-1951 0
88/558/0 Akta gminy Sól 1931-1951 0
88/557/0 Akta gminy Księżpol 1864-1954[1955-1979] 0
88/556/0 Akta gminy Babice 1883-1954 0
88/555/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do rad gmin z województwa zamojskiego przeprowadzonych w dniu 19 VI 1994 r. 1994-1994 0
88/554/0 Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Zamościu 1962-1972 0
88/553/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Zamościu [1951]1976-1994 0
88/552/0 Wojewódzki Zespół Poselski w Zamościu 1980-1989 0
88/551/0 Towarzystwo Przyjaźni Miast Zamość - Schwabisch Hall w Zamościu 1988-1995 0
88/550/0 II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu 1916-1981 0
88/549/0 Centrum Szpitalne "Zamość" /Szpital Wojenny WP/ w Zamościu /kserokopia/ 1939-1939 0
88/548/0 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Michalowie powiat zamojski 1955-1992 0
88/547/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zamościu 1975-1984 0
88/546/0 Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim 1967-1996 0
88/545/0 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu 1945-1998 0
88/544/0 Zespół Szkół Ekonomicznych w Zamościu [1936]1947-1985 0
88/543/0 Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska w Zamościu [1957]1975-1981 0
88/542/0 Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Rada Wojewódzka w Zamościu 1975-1981 0
88/541/0 Związek Młodzieży Socjalistycznej Zarząd Powiatowy w Zamościu 1971-1974 0
88/540/0 Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Zamościu 1960-1990 0
88/539/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego w Zamościu Zarząd Oddziału Powiatowego w Zamościu [1944]1945-1975[1981] 0
88/538/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu RP z terenu województwa zamojskiego przeprowadzonych w dniu 27 X 1991 r. 1991-1991 0
88/537/0 Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Zamościu 1976-1986 0
88/536/0 Bank Gospodarki Żywnościowej w Zamościu 1974-1992 0
88/535/0 Kombinat Budownictwa Komunalnego w Zamościu 1950-1991 0
88/534/0 Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie [1966]1980-1993 0
88/533/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno - Drogowego w Biłgoraju 1982-1993 0
88/532/0 Urząd Gminy w Mokrem 1973-1974 0
88/531/0 Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast" w Zamościu 1976-1987 0
88/530/0 Sąd Powiatowy w Biłgoraju [1946-1949]1950-1975 0
88/529/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta RP z terenu województwa zamojskiego przeprowadzonych w dniach 25 XI 1990 r. i 9 XII 1990 r. 1990-1990 0
88/528/0 Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Zamościu 1975-1998 0
88/527/0 Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Zamościu 1976-1989 0
88/526/0 Gminna Rada Narodowa w Zakrzewie 1973-1990 0
88/525/0 Gminna Rada Narodowa w Tereszpolu [1976]1984-1990 0
88/524/0 Gminna Rada Narodowa w Potoku Górnym 1973-1990 0
88/523/0 Gminna Rada Narodowa w Gorzkowie 1973-1990 0
88/522/0 Akta gminy Tarnogród 1922-1954 0
88/521/0 Urząd Gminy w Zakrzewie 1973-1990 0
88/520/0 Urząd Gminy w Tereszpolu 1984-1997 0
88/519/0 Urząd Gminy w Potoku Górnym [1970]1973-1990 0
88/518/0 Urząd Gminy w Gorzkowie [1956-1972]1973-1995 0
88/517/0 Urząd Gminy w Horodle 1975-1990 0
88/516/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zosinie 1954-1960 0
88/515/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzyżowie 1955-1971 0
88/514/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Matczu 1955-1959 0
88/513/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kopyłowie 1955-1961 0
88/512/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Horodle 1964-1972 0
88/511/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chmielku 1957-1959 0
88/510/0 Zbiór kartograficzny 1803-1995 0
88/509/0 Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej w Zamościu 1974-1975 0
88/508/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Zamościu 1975-1994 0
88/507/0 Centralny Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział Wojewódzki w Zamościu 1949-1990 0
88/506/0 vacat - Zamojskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Zamościu - włączony do zespołu nr 274 - Zamojskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Zamościu 0
88/505/0 "Społem" Centralny Związek Spółdzielni Spożywców Biuro Lustracji w Lublinie Filia w Zamościu 1983-1990 0
88/504/0 Sąd Powiatowy w Zamościu Wydział Zamiejscowy w Szczebrzeszynie [1956]1959-1964 0
88/503/0 Sąd Powiatowy w Zamościu 1949-1977 0
88/502/0 Prokuratura Rejonowa w Zamościu 1978-1997 0
88/501/0 Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju 1976-1994,1996 0
88/500/0 Prokuratura Powiatowa w Biłgoraju 1971-1971 0
88/499/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Zamościu 1944-1950[1954] 0
88/498/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu PRL z terenu województwa zamojskiego przeprowadzonych w dniu 4 VI 1989 r. 1989-1989 0
88/497/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Goraju [1944-1954]1955-1972[1973-1978] 0
88/496/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie 1975-1990 0
88/495/0 Miejska Rada Narodowa w Tomaszowie Lubelskim 1974-1990 0
88/494/0 Miejska Rada Narodowa w Hrubieszowie 1974-1990 0
88/493/0 Miejska Rada Narodowa w Biłgoraju 1973-1990 0
88/492/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Zamościu 1975-1990 0
88/491/0 Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie 1959-1990 0
88/490/0 Urząd Miejski w Tomaszowie Lubelskim 1973-1990 0
88/489/0 Urząd Miejski w Hrubieszowie 1973-1990 0
88/488/0 Urząd Miejski w Biłgoraju 1972-1990[1991-1994] 0
88/487/0 Gminna Rada Narodowa w Łaszczowie 1973-1990 0
88/486/0 Gminna Rada Narodowa w Żółkiewce 1973-1990 0
88/485/0 Gminna Rada Narodowa w Zwierzyńcu 1973-1990[1993] 0
88/484/0 Gminna Rada Narodowa w Werbkowicach 1973-1990 0
88/483/0 Gminna Rada Narodowa w Ulhówku 1973-1990 0
1 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14