Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

Oddział Ewidencji, Zabezpieczania, Udostępniania Zasobu i Informacji; Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru; Samodzielne stanowisko ds. Opracowania; Samodzielne stanowisko ds. Przechowalnictwa; Samodzielne stanowisko ds. Administracji

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
88/1321/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Nr 1 w Zamościu 1965-1972 0
88/922/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mołodiatyczach/ Komitet Gminny Trzeszczany/ 1973-1989 0
88/923/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mycowie /Komitet Gminny Dołhobyczów/ 1973-1988 0
88/994/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nadleśnictwie Zwierzyniec 1972-1989 0
88/924/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nawozie /Komitet Gminny Nielisz/ 1972-1985 0
88/981/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Obuwniczej Spółdzielni Pracy w Zamościu 1973-1989 0
88/947/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Szczebrzeszynie 1966-1988 0
88/999/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Żółkiewce 1973-1988 0
88/925/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olchowcu /Komitet Gminny Łukowa/ 1973-1988 0
88/926/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Oseredku /Komitet Gminny Susiec/ 1973-1989 0
88/892/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Dołhobyczowie 1977-1980 0
88/918/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Majdanie /Komitet Gminny Dołhobyczów/ 1973-1989 0
88/966/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Uśmierzu /Komitet Gminny Dołhobyczów/ 1980-1985 0
88/1186/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu 1976-1981 0
88/921/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Mirczu 1973-1986 0
88/938/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Skierbieszowie 1973-1988 0
88/971/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wysokiem k/Bychawy 1967-1983 0
88/915/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łaszczowie 1972-1986 0
88/930/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Podwysokiem /Komitet Gminny Skierbieszów/ 1973-1988 0
88/995/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Polskich Kolejach Państwowych w Zwierzyńcu 1972-1989 0
88/976/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Polskim Związku Motorowym w Zamościu 1973-1986 0
88/931/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Potoku Górnym /Komitet Gminny Potok Górny/ 1973-1987 0
88/932/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poturzynie Wsi /Komitet Gminny Telatyn/ 1973-1986 0
88/904/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Hrubieszowie 1966-1989 0
88/958/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki "Ruch" w Tomaszowie Lubelskim 1973-1989 0
88/929/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Płusach /Komitet Gminny Księżpol/ 1968-1989 0
88/978/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radzie Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Zamościu 1975-1989 0
88/935/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radzięcinie /Komitet Gminny Frampol/ 1969-1988 0
88/977/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w Zamościu 1973-1989 0
88/950/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szychowicach /Komitet Gminny Mircze/ 1973-1985 0
88/937/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rudzie Wołoskiej /Komitet Gminny Tomaszów/ 1973-1989 0
88/936/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Różańcu II /Komitet Gminny Tarnogród/ 1973-1989 0
88/939/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sochach /Komitet Gminny Zwierzyniec/ 1972-1988 0
88/944/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spódzielni Kółek Rolniczych w Szczebrzeszynie 1973-1988 0
88/980/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Kierowców "Autonaprawa" w Zamościu 1973-1989 0
88/901/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Hrubieszowie 1975-1989 0
88/927/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Panasówce /Komitet Gminny Zwierzyniec od 1984 Tereszpol/ 1975-1986 0
88/943/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Suścu 1976-1989 0
88/986/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Zamościu 1972-1989 0
88/881/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Pracy "Wikliniarka" w Biłgoraju 1970-1982 0
88/916/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Produkcyjnej w Łazowej /Komitet Gminny Lubycza Królewska/ 1973-1989 0
88/933/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stacji Hodowli Roślin w Poturzynie /Komitet Gminny Telatyn/ 1973-1986 0
88/928/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Płoskiem /Komitet Gminny Zamość/ 1973-1989 0
88/878/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stacji PKP w Biłgoraju 1976-1989 0
88/941/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Suchowoli /Komitet Gminny Adamów/ 1970-1989 0
88/959/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szpitalu Miejskim w Tomaszowie Lubelskim 1955-1989 0
88/946/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szpitalu w Szczebrzeszynie 1968-1989 0
88/951/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szystowicach /Komitet Gminny Grabowiec/ 1974-1986 0
88/979/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sądzie Wojewódzkim i Rejonowym w Zamościu 1977-1989 0
88/900/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sądzie i Prokuraturze w Hrubieszowie 1972-1989 0
88/955/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tarnawce II /Komitet Gminny Zakrzew/ 1973-1986 0
88/963/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Turkowicach /Komitet Gminny Werbkowice/ 1973-1988 0
88/965/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Uchaniach 1971-1989 0
88/895/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Gminy w Goraju 1973-1989 0
88/897/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Gminy w Gorzkowie 1973-1988 0
88/942/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Gminy w Sułowie 1973-1989 0
88/996/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Gminy w Zwierzyńcu 1972-1989 0
88/894/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Gminy we Frampolu 1973-1988 0
88/945/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie 1973-1988 0
88/902/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Miejskim w Hrubieszowie 1972-1989 0
88/982/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Miejskim w Zamościu 1970-1989 0
88/956/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Pocztowo - Telekomunikacyjnym w Tarnogrodzie 1973-1989 0
88/960/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Telekomunikacyjnym w Tomaszowie Lubelskim 1970-1989 0
88/967/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wierzbicy /Komitet Gminny Rudnik/ 1963-1989 0
88/987/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych w Zamościu 1975-1980 0
88/985/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zamościu 1976-1987 0
88/984/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Spółdzielni Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego w Zamościu 1973-1989 0
88/903/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział w Hrubieszowie 1970-1989 0
88/983/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Zamościu 1973-1989 0
88/991/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Zamościu 1975-1986 0
88/961/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim 1975-1989 0
88/968/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woli Obszańskiej /Komitet Gminny Łukowa/ 1973-1988 0
88/969/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woli Żółkiewskiej /Komitet Gminny Żółkiewka/ 1973-1988 0
88/882/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Włosiankarskiej Spółdzielni Pracy w Biłgoraju 1970-1982 0
88/972/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zagrodach /Komitet Gminny Goraj/ 1969-1989 0
88/883/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Gospodarczym Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych Samopomoc Chłopska w Biłgoraju 1970-1989 0
88/948/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Metalowo - Drzewnym w Szczebrzeszynie 1973-1988 0
88/997/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Piwowarsko - Słodowniczym w Zwierzyńcu 1972-1989 0
88/990/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Przemysłu Odzieżowego "Cora" w Zamościu 1972-1986 0
88/920/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Rolnym w Michalowie / Komitet Gminny Sułów/ 1972-1989 0
88/992/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zawalowie /Komitet Gminny Miączyn/ 1973-1986 0
88/884/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju 1972-1986 0
88/993/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Złojcu /Komitet Gminny Nielisz/ 1974-1975 0
88/914/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łabuniach 1982-1989 0
88/917/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łukowej IV /Komitet Gminny Łukowa/ 1973-1989 0
88/952/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Śniatyczach /Komitet Gminny Komarów/ 1973-1989 0
88/953/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Średniej Wsi /Komitet Gminny Żółkiewka/ 1973-1987 0
88/998/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Żabnie /Komitet Gminny Turobin/ 1972-1989 0
88/1229/0 Podstawowa Organizacja Partyjna przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie 1968-1970 0
88/1204/0 Podstawowa Organizacja Partyjna w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Zamościu 1977 0
88/332/4 Polska Macierz Szkolna Koło w Zamościu 1917 0
88/803/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Wojewódzki w Zamościu [1929]1975-1990 0
88/1104/0 Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział Miejski w Zamościu Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności 1959-1975 0
88/1108/0 Polski Związek Miłośników Akwarium Koło w Zamościu 1969-1973 0
88/1102/0 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Ekspozytura w Zamościu 1959-1959 0
88/1208/0 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział Zamość 1992-1997 0
88/1103/0 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Koła w Zamościu 1959-1972 0
88/1099/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Zamościu 1948-1974 0
88/171/2 Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślniczo - Wielobranżowa w Krasnymstawie 1955-1963 0
88/172/2 Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślniczo - Wielobranżowa w Tomaszowie Lubelskim 1954-1956 0
1 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14