Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kolekcja dokumentów miejskich, podworskich i cechowych

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1321-1831
- brak danych - 1321 - 1831
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - łaciński
niemiecki
spis roboczy Yes 12j.a.
inwentarz kartkowy Yes 140j.a.
Kolekcja została utworzona w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. W jej skład wchodzą dokumenty miejskie, majątkowe i cechowe nie mieszczące się w innych zbiorach i zespołach archiwalnych. Dokumenty cechowe dotyczą miast znajdujących się na terytorium Niemiec i Szwajcarii. 1. miasto GUBIN - akta przekazane do zespołu 89/1419 "Akta miasta Gubin" (dawna sygnatura 117-119)
2. miasto MIĘDZYRZECZ z lat 1490-1765, sygnatura 120-170, 247 (potwierdzenie przywilejów nadanych miastu, odpisy dokumentów)
3. miasto PSZCZEW z lat 1449-1655, sygnatura 173-176 (potwierdzenie praw miejskich, dokument nadany kościołowi parafialnemu)
4. miasto SKWIERZYNA z lat 1677, sygnatura 177 (potwierdzenie przywilejów miejskich)
5. miasto ŚWIEBODZIN z lat 1505-1797, sygnatura 178-226 (potwierdzenie przywilejów miejskich)
6. miasto TRZCIEL z lat 1745, sygnatura 227 (potwierdzenie praw i obowiązków mieszkańców miasta pochodzenia żydowskiego)
7. majątek CZARNA (Zahn) z lat 1676, sygnatura 228 (potwierdzenie aktu kupna-sprzedaży majątku)
8. majątek KONOTOP (Kontopp) z lat 1627-1706, sygnatura 229-231 (potwierdzenie praw lennych, przywilej lokacji miasta na gruncie majątku)
9. majątek KRZYDŁOWICE z lat 1800, sygnatura 232 (nadanie praw lennych)
10. majątek LUBOGOSTKI z lat 1682-1685, sygnatura 233-234 (nadanie praw lennych)
11. majątek NIETKOWICE/BYTNICA z lat 1689, sygnatura 235 (potwierdzenie praw lennych)
12. majątek PŁOTY z lat 1698-1740, sygnatura 238-240 (potwierdzenie praw lennych)
13. majątek POHLA k) BUDZISZYNA z lat 1802, sygnatura 241 (potwierdzenie praw lennych do połowy majątku)
14. majątek PRZYLEP z lat 1697, sygnatura 242 (potwierdzenie praw lennych)
15. majątek RACULA/DRZONKÓW z lat 1717, sygnatura 243 (potwierdzenie praw lennych)
16. majątek STARE STRĄCZE z lat 1731, sygnatura 244 (zatwierdzenie praw własnościowych)
17. miasto ŚCINAWKA ŚREDNIA z lat 1781, sygnatura 245 (zatwierdzenie aktu przekazania majątku)
18. majątek TURÓW z lat 1795, sygnatura 246 (nadanie praw lennych)
19. cech farbiarzy miasta EISSLEBEN z lat 1707-1715, sygnatura 248-249 (świadectwo prawego urodzenia, świadectwo wyuczenia się zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika)
20. cech nieznany miasta DREBECKO z lat 1633-1636, sygnatura 250-251 (świadectwa prawego urodzenia)
21. cech powroźników miasta FESSEN z lat 1644, sygnatura 252 (świadectwo wyuczenia się zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika)
22. cech kuśnierzy miasta FRANKFURT NAD MENEM z lat 1643, sygnatura 253 (świadectwo prawego urodzenia)
23. cech postrzygaczy sukna miasta FRANKFURT NAD ODRĄ z lat 1648-1772, sygnatura 254-256 (świadectwo wyuczenia się zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika, wprowadzenie kar za łamanie przepisów cechowych, opłaty cechowe)
24. cech nieznany miasta LICHTENSTEIN z lat 1650, sygnatura 257 (świadectwo prawego urodzenia)
25. cech nieznany miasta MESOCHS (dziś Mesocco w Szwajcarii) z lat 1599, sygnatura 258 (świadectwo prawego urodzenia)
26. cech kuśnierzy miasta NEUSTADT z lat 1717, sygnatura 259 (świadectwo prawego urodzenia)
27. cech nieznany miasta TAUBERRETTERSHEIM z lat 1614, sygnatura 260 (świadectwo prawego urodzenia)
28. cech powroxników miasta WETTIN z lat 1657, sygnatura 261 (świadectwo prawego urodzenia)
29. majątek MYCIELIN z lat 1709, sygnatura 262 (akt kupna-sprzedaży majątku)
30. majątek WIECHLICE z lat 1757, sygnatura 263 (akt kupna-sprzedaży majątku)
31. dokumenty nieopracowane z lat 1451-1791, sygnatura 264-266, 268-272, 273-276 (większośc z nich trudna do odczytania z powodu złego stanu i znacznych ubytków tekstu)
sygn. 236-237 podłączono do zespołu "Majątek Nietków"; sygn. 262-263 wysegregowano z zespołu "Akta miasta Szprotawa", sygn. 117-119 przekazano do zespołu "Akta miasta Gubin"; sygn. 171D i 172D (miasto Ośno Lubuskie) przekazano do Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim w ramach scalania zasobu archiwalnego

Amount of archival material

152

140

0

1.39

1.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -