^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły komisji

Archiwum Państwowe w Malborku
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1953-1954

1953 - 1954
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt maszynopis rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -