^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły posiedzeń Prezydium GRN nr: 1 - 14/48, 1 - 6/49

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku
dokumentacja aktowa 15
- brak danych -
1948-1949

1948 - 1949
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt maszynopis rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -