^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły posiedzeń sesji GRN nr: 7 - 12/49, 1 - 11/50

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku
dokumentacja aktowa 5
- brak danych -
1949-1950

1949 - 1950
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt maszynopis rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -