Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Zwierznie

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawą powołania rad narodowych i zarządów gmnnych była ustawa z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekret z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Bezpośrednio tryb pracy jednostek regulowała ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z kwietnia 1950 roku.
Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN.
W powiecie elbląskim działalność gminnych rad narodowych i zarządów gminnych rozpoczęła się już w 1945 roku. Obszar powiatu podzielono na 6 gmin : Elbląg, Jegłownik (Jodłowo), Łęcze, Milejewo (Jurandowo), Nowakowo, Pomorska Wieś (Bierutowo), Tolkmicko. W 1949 roku na skutek zmian administracyjnych powiatu , z powiatu malborskiego wyłączono trzy gminy i przyłączono do powiatu elbląskiego. Były to gminy: Gronowo, Zwierzno, Żurawiec.
1 - 4 Sprawy organizacyjne
5 - 9, 55 Protokoły z sesji GRN
10 - 14 Komisje
15 - 19 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN
20 Skargi i zażalenia
21 Sprawozdania Rady Narodowej
22 Zebrania Zespołu Gromadzkiego
23 Odprawy sołtysów
24 - 27 Protokoły z zebrań gromadzkich
28 Kontrole
29 - 31, 54 Sprawy osiedleńcze, ruch ludności
32 Walka z analfabetyzmem
33 - 43 Budżet
44 - 50 Sprawozdania rachunkowe, z wykonania budżetu
51 - 52 Sprawy pomiarowe
53 Odszkodowania wojenne
- brak danych -

Amount of archival material

55

55

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -