^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wykaz pochowanych na cmentarzu w Strzałkowi żołnierzy rosyjskich i radzieckich z obozu jeńców w Strzałkowie

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
dokumentacja aktowa 181
- brak danych -
1915-1921

1915 - 1921
polski
- brak danych -
94 - brak danych -
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
załączono plan cmentarza
Number of scans per page
1 2 3 4
...
17 18 19 20 21
...
36 37 38 39

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -