Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Tzw. Metryka Litewska

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1448-1808
- brak danych - 1448 - 1808
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
ruski
włoski
inwentarz książkowy No - brak danych -
inwentarz drukowany Yes oprac. przez S. L. Ptaszyckiego, wyd 1887
W skład zespołu znanego pod nazwą tzw. Metryki Litewskiej weszły archiwalia stanowiące wywiezioną po III rozbiorze do Petersburga spuściznę rozmaitych instytucji szczebla centralnego dawnej Rzeczypospolitej, które przy dokonywanym (nb. niekonsekwentnie) podziale zostały zakwalifikowane jako dotyczące wewnętrznych dziejów państwa. Zostały one w sposób sztuczny dołączone do Metryki Litewskiej. Po rewindykacji w zespole pozostały te materiały archiwalne, które nie udało się włączyć do istniejących w AGAD zespołów. Fragmenty akt Rady Nieustającej, Straży Praw, Komisji Edukacji Narodowej, Komisji Wojskowej Obojga Narodów, Gabinetu i Kancelarii Wojskowej Stanisława Augusta, zarządzenia Komisji Policji Koronnej i Komisji Policji Obojga Narodów, archiwalia rozmaitych władz Powstania Kościuszkowskiego, rozmaite materiały pozostałe po kancelarii koronnej, sięgające XVI w., inwentarze historyczne Archiwum Koronnego Krakowskiego. stan zachowania w ok.. 40%; zespół częściowo zmikrofilmowany poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/10/0/1/026 Liber actorum et diversarum Literarum ad diversos Capitaneos Russiae Podoliaeque. 1541-1548 0
1/10/0/2/031 Acta seu decreta palatinatus podlachiae et nonnulla M. D. L. utpote civitatum Vilnensis, Brestensis, Caunensis ac aliarum. 1550-1552 0
1/10/0/2/035 1. Patenty na stopnie wojskowe od 17 lipca do 30 grudnia 1794 roku; 2. Sigillata kancelarii większej koronnej od 7 czerwca 1793 roku do 15 kwietnia 1794 roku; 3. Odpisy dokumentów i przywilejów pochodzących z kancelarii większej koronnej od czerwca do 31 1793-1794 0
1/10/0/3/005 Conservationes Terminorum Curialium, quae ad mandatum Maiestatis Regiae conservari, limitari prorogari et tyranferri solent inceptae in Conventione generali Piotrkoviensi Anno Domini 1526. 1526-1535 0
1/10/0/4/028 Regestrum Privilegiorum super bona, quae Serenissima princeps domina domina Bona, Dei gratia Regina Poloniae, suprema dux Litwaniae etc. in eodem Ducatu Litwaniae in summis pecuniariis vel alio quovis modo obtinet Anno Domini 1544 factam et scriptum. 1509-1544 0
1/10/0/5/043 Formularium expeditionum ex cancellaria Regia. 1564-1608 0
1/10/0/6/002 Sprawa graniczna przesh Pany Komissarze albo Porvczniki od Krolow ych Miczy Stharego i Młodego kv obeyrzeniu y wypissanyv myedzy Koroną Polską a vielkym Ksiąssthwem Lythewskym. MDXLVI 1546-1549 0
1/10/0/6/006 Zbiór kopii dokumentów z XVI i XVII wieku. 1501-1700 0
1/10/0/6/007 Brulion protokołów rewizji przywilejów na dobra w województwach koronnych z lat 1563-1567; Rewizja ekonomii olitskiej z 1631 roku; Opis dworu Narwa; Kopia opisu miasta Wawelnicy z 1576 roku; Opis miasta Stanisławowa; Spis podatków ustanowionych na utrzyma 1563-1631 0
1/10/0/6/008 Rewizje województw koronnych: krakowskiego, sandomierskiego, podolskiego, lubelskiego, bełskiego, poznańskiego, kaliskiego, sieradzkiego, łęczyckiego, brzesko-kujawskiego, inowrocławskiego, ziemi dobrzyńskiej, płockiego, mazowieckiego, rawskiego, chełmińs 1563-1564 0
1/10/0/6/009 Kopie przywilejów na dobra w województwach ruskich, przedłożone w czasie lustracji w 1564 roku. 1564-1564 0
1/10/0/6/012 Regestr albo inwentarz wsithkich pozithkow w ziemiach Ruskich k stołu I. K. M. nalieżączich wpisani wiernie przesz Vrodzonego Christofa Sokołowskiego. 1564-1564 0
1/10/0/6/017 Kopie dokumentów rewizji województw podolskiego i bełskiego z 1564 roku. 1564-1564 0
1/10/0/6/019 Druga Xięga Reuisiey innych Ziem y Starostw Ruskich za KJM Zigmunta Augusta. Capitaneatus Sanocensis, Praemisliensis, Leopoliensis, Lubaczoviensis, Zamechensis, Lezaiscensis, Clavis Oziminensis, Zupy Ruskie. 1565-1565 0
1/10/0/6/022 Inwentarz pożytkow starostwa Samborskiego, które się pokazały roku 1568 po zescziu starosty mieisca tego Starzechowskiego woiewody podolskiego, spisany przez pana Iana Zamoiskiego Secr. I. K. Mei; Regestrum privilegiorum capitaneus samboriensis; Inwentarz 1568-1568 0
1 2 3 4 ... 12 13 14 15 16 ... 26 27 28 29

Amount of archival material

421

421

0

25.60

25.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.