^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 1/110/0 Księgi miejskie Ciechanów » Series:: units without series » File/unit:: 1

Ciechanów 1

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1717

1717 - 1717
polski
Akta wójtowskie m. Ciechanowa.
- brak danych - - brak danych -
poszyt rękopis
destrukt
- brak danych - 2
- brak danych - Nie
Zły stan
brak mikrofilmu
Bifolium, k.2. Zły stan, nie udostępnia się.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -