Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Popielów

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1356-1938
- brak danych - 1356 - 1938
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami: osobowym, geograficznym i rzeczowym
Fragment spuścizny archiwalnej pozostałej po Stanisławie Auguście podarowany w początkach XIX w. Marcinowi Badeniemu, poprzednio jednemu z urzędników Gabinetu JKM. Odziedziczony następnie przez rodzinę Popielów (stąd nazwa), zakupiony w 1930 r. przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i umieszczony w AGAD. W wykazie zdawczo - odbiorczym Zbioru Popielów w roku 1930 przez pomyłkę opuszczono numery 190-199, dając następnej po 189 pozycji liczbę 200 [wyjaśnienie J. Karwasińskiej]. Korespondencja króla i kolejnych szefów Gabinetu JKM z reprezentantami królewskimi przy obcych dworach, relacje z rozmów z rezydującymi w Warszawie dyplomatami zagranicznymi, głównie rosyjskimi i pruskimi, korespondencja zagraniczna króla, rozmaite kopiariusze dokumentów dotyczące m. in. spraw kurlandzkich i pruskich przeznaczone dla Stanisława Augusta, zbiory diariuszy sejmowych, mów, projektów konstytucji, szyfry dyplomatyczne, kartografika. Z materiałów wcześniejszych akta żup solnych, wielkorządów krakowskich, ekonomii królewskich. zespół zmikrofilmowany; kartografia wyłączona do Zbioru kartograficznego AGAD, stan zachowania w ok.. 99%, 1963 poprzednią kartę sporządziła w 1963 r. J. Jankowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/12/0/-/001 Wiadomości o górach olkuskich z dokumentów zebrane. Zawiera: 1) wiadomości o górach olkuskich - wypis z dokumentów i papierów od szamb. Łoyko z r. ok. 1765 - doprowadzone do roku 1665; 2) z lat 1767-1772 - listy sekretarza Ogrodzkiego ułożone chronologicznie; 3) z roku 1773 listy Stanisława Augusta do Pichelsteina; 4) z roku 1775 - 23 listy sekretarza koronnego Ogrodzkiego; 5) dziennik podróży St. Augusta, jak się zdaje do Grodna, pisany po polsku i inne pisma przeważnie polityczne z lat 1790-1793 w liczbie 18. 1765-1793 0
1/12/0/-/002 Deboli. 1786 (cyfry). Korespondencja polityczna tajna (pismo cyfrowe) przesyłana przeważnie królowi Stanisławowi Augustowi z Petersburga przez Deboli'ego. 1786 0
1/12/0/-/003 Deboli. 1787 (cyfry). Korespondencja polityczna tajna (pismo cyfrowe) przesyłana królowi Stanisławowi Augustowi z Petersburga przez Deboli'ego oraz listy pisane przez Gołuchowskiego do jednego z ministrów króla Stanisława Augusta, przy pomocy tego samego klucza cyfrowego. 1787 0
1/12/0/-/004 Deboli. 1790 (cyfry). Korespondencja polityczna tajna (pismo cyfrowe) przesyłana królowi Stanisławowi Augustowi z Petersburga przez Deboli'ego. 1790 0
1/12/0/-/005 Deboli. 1791 (cyfry). Korespondencja polityczna tajna (pismo cyfrowe) przesyłana królowi Stanisławowi Augustowi z Petersburga przez Deboli'ego. 1791 0
1/12/0/-/006 "Henning". Korespondencja prowadzona przez Henniga z Miszewskim i innymi osobami dworu króla Stanisława Augusta. Podzielono akta na dwie teczki, jedna to listy od Henninga, druga do niego, datowane przeważnie w Gdańsku, pisane po polsku i po francusku. Są wśród nich w dużej ilości raporty o cenach produktów w Gdańsku. 1787 0
1/12/0/-/007 Dzieduszycki. Plik N. 1. 1) Listy pisane przez Dzieduszyckiego do króla Stanisława Augusta w r. 1793; 2) Akta polityczne z okresu sejmu grodzieńskiego r. 1793, pisane przez Dzieduszyckiego, króla Stanisława Augusta, Sieversa i innych, między nimi drukowany traktat przymierza Rzeczypospolitej Polskiej z Rosją. 1793 0
1/12/0/-/008 Deboli. 1782 (cyfry). Korespondencja polityczna tajna (pismo cyfrowe) przesyłana królowi Stanisławowi Augustowi przez Deboli'ego z Petersburga. 1782 0
1/12/0/-/009 Deboli. 1783 (cyfry). Korespondencja polityczna tajna (pismo cyfrowe) przesyłana królowi Stanisławowi Augustowi przez Deboli'ego z Petersburga. 1783 0
1/12/0/-/010 Deboli. 1784 (cyfry). Korespondencja polityczna tajna (pismo cyfrowe) przesyłana królowi Stanisławowi Augustowi z Petersburga przez Deboli'ego. 1784 0
1/12/0/-/011 Deboli. (cyfry). Korespondencja polityczna tajna (pismo cyfrowe) przesyłana królowi Stanisławowi Augustowi z Petersburga przez Deboli'ego (depesze). 1785 0
1/12/0/-/012 Hennig, lata 1788, 1789, 1790, 1791 i 1792. Korespondencja przesyłana przez Henniga z Gdańska do kancelarii królewskiej w Warszawie oraz do Henniga z Warszawy pisana po francusku, niekiedy z użyciem pisma cyfrowego, zawiera między innymi ceny produktów na targu gdańskim. 1788-1792 0
1/12/0/-/013 Zabłocki 1786-1789 (cyfry). Korespondencja polityczna tajna (pismo cyfrowe) przesyłana z Berlina królowi Stanisławowi Augustowi przez Bern. Zabłockiego. 1786-1789 0
1/12/0/-/014 Zabłocki 1790-1792 (cyfry). Korespondencja polityczna tajna (pismo cyfrowe) przesyłana z Berlina królowi Stanisławowi Augustowi przez Bern. Zabłockiego. 1790-1792 0
1/12/0/-/015 Listy i raporty konsula Antoniego Zabłockiego pisane do króla Stanisława Augusta z Mirhoroda (po polsku) w latach 1789-1792, dotyczące stosunków politycznych między Rosją a Polską. 1789-1792 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

444

444

0

24.50

24.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.