Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Sejmu Czteroletniego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1788-1792
- brak danych - 1788 - 1792
- brak danych - tak
organy ustawodawcze państwa - - polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
Akta kancelarii Sejmu Czteroletniego prowadzonej przez sekretarzy sejmowych, Jana Łuszczewskiego i Antoniego Siarczyńskiego, złożone przez pierwszego z nich w Bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 1808 r. Po upadku Powstania Listopadowego wywiezione do Rosji, rewindykowane w 1964 r. Rękopiśmienny diariusz obrad sejmu, teksty przemówień i projektów konstytucji sejmowych, uchwały i konstytucje sejmowe, w tym brudnopis Konstytucji 3 Maja, korespondencja kierowana do marszałków sejmowych, raporty i noty kierowane do deputacji sejmowych i do Komisji Obojga Narodów, wykazy osób rekomendowanych do nobilitacji, formularze do głosowań przeprowadzanych w senacie i w izbie poselskiej. stan zachowania zespołu nie do ustalenia, zespół zmikrofilmowany, poprzednia kartę sprządziła w 1967 r. B. Sobolowa
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/13/0/-/01 Rękopiśmienny diariusz sejmu, sesje: 72-97 1789-1789 0
1/13/0/-/02 Rękopiśmienny diariusz sejmu, sesje: 98-132 1789-1789 0
1/13/0/-/03 Rękopiśmienny i drukowany (od sesji 149) diariusz sejmu, sesje: 133-164 1789-1789 0
1/13/0/-/04 Rękopiśmienny i drukowany diariusz sejmu, sesje: 165, 168,170, 172-177, 179-198 1789-1789 0
1/13/0/-/05 Rękopiśmienny i drukowany diariusz sejmu, sesje: 199-227 1789-1790 0
1/13/0/-/06 Rękopiśmienny i drukowany diariusz sejmu, sesje: 228-256 1790-1790 0
1/13/0/-/07 Rękopiśmienny i drukowany diariusz sejmu, sesje: 257-284 1790-1790 0
1/13/0/-/08 Rękopiśmienny i drukowany diariusz sejmu, sesje: 285-307 1790-1790 0
1/13/0/-/09 Rękopiśmienny i drukowany diariusz sejmu, sesje: 308-324 oraz rękopiśmienny diariusz podwojonego składu sejmu, sesje: 146-154, 156-159 1790-1791 0
1/13/0/-/10 Rękopiśmienny i drukowany diariusz sejmu, sesje: 342- 359 (sesje 342-350 tylko diariusz drukowany); zagajenia marszałka sejmu St. Małachowskiego; akta kancelarii gen. Karola Sierakowskiego 1788-1794 0
1/13/0/-/11 Pisma różne: projekty sejmowe, dodatki do projektów, wystąpienia sejmowe, pisma komisji rządowych, formularze z głosowań głównie z lat 178801790?]. 1787-1792 0
1/13/0/-/12 Pisma różne: głownie projekty sejmowe, dodatki do projektów 1788-1790 0
1/13/0/-/13 Bruliony uchwalonych konstytucji 1788-1790 0
1/13/0/-/14 Rękopiśmienny diariusz podwojonego składu sejmu, sesje: 85-103; pisma różne: projekty sejmowe; pisma od komisji wielkich, miast i osób prywatnych kierowane do króla i sejmu; taryfy opłat celnych wolnego miasta Krakowa z 1834 r. 1788-1834 0
1/13/0/-/15 Projekty sejmowe, głównie druki 1788-1792 0
1 2

Amount of archival material

25

25

0

6.00

6.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.