Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Korespondencja Stanisława Augusta

Archiwum Główne Akt Dawnych
Korespondencja Stanisława Augusta ze zbioru Jabłonny 1792-1797
- brak danych - 1792 - 1797
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
włoski
angielski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Korespondencja napływająca do Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz listy króla do różnych osób z lat 1792-1797. Jako spuścizna po księciu Józefie Poniatowskim trafiła do Archiwum Potockich z Jabłonny, a następnie do AGAD, gdzie została wyodrębniona w latach 1949-1950. Korespondencja królewska, w szczególności prowadzona z J. B. Albertrandim, M. Bacciarellim, Ch. Friese, M. Mehligiem, A. Unruhem, O. Kickim, F. Ryxem i J. R. Watsonem. stan zachowania nie do ustalenia, zespół zmikrofilmowany, poprzednią kartę sporządziła w 1963 r. J. Jankowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/14/0/-/01a Rejestr korespondencji króla Stanisława Augusta 1794-1795 0
1/14/0/-/01b Rejestr korespondencji króla Stanisława Augusta 1796-1797 0
1/14/0/-/02 Korespondencja króla Stanisława Augusta (z Grodna) z różnymi osobami; korespondencja zawiera w większości prośby: o zapomogę, o płacenie długów, o przyznanie pensji, o list polecający, o posadę, o pomoc w uzyskaniu dóbr, o pomoc w sprawach rodzinnych; ponadto: różnego rodzaju relacje, podziękowania i życzenia okolicznościowe. 1795-1796 0
1/14/0/-/03a Korespondencja króla Stanisława Augusta (z Grodna i Petersburga) z różnymi osobami; korespondencja zawiera w większości prośby - jak wyżej. 1796-1797 0
1/14/0/-/03b Korespondencja króla Stanisława Augusta (z Grodna i Petersburga) z różnymi osobami; korespondencja zawiera w większości prośby - jak wyżej. 1796-1797 0
1/14/0/-/04 Korespondencja króla Stanisława Augusta z J. B. Albertrandim - głównie w sprawach biblioteki. W korespondencji m. in. występują spisy książek i medali, rejestry papierów zostających w archiwum królewskim. 1793-1797 0
1/14/0/-/05a Korespondencja króla z M. Bacciarellim, dyrektorem budowli królewskich, głównie w sprawach prac prowadzonych przez M. Bacciarellego. Jako załączniki do korespondencji występują: plany architektoniczne, sytuacyjne, kosztorysy, tabele wydatków, tabele pensji, wykazy materiałowe, sprawozdania z prowadzonych prac. Ponadto: korespondencja i rachunki osób (m. in. Schuch, Kamsetzer), związanych z pracami prowadzonymi w Łazienkach i w innych obiektach. 1792-1797 0
1/14/0/-/05b Korespondencja króla St. Augusta z M. Bacciarellim, dyrektorem generalnym budowli królewskich głównie w sprawach prac prowadzonych przez M. Bacciarellego. Załączniki jak wyżej. Ponadto: spisy miniatur, portretów, obrazów, rysunków, korespondencja towarzyska z Ghigiottim. 1795-1796 0
1/14/0/-/06 - vacat - Korespondencja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 1795-1797 0
1/14/0/-/07 Korespondencja króla Stanisława Augusta z Ch. W. Friese sekretarzem królewskim. Na korespondencję składają się głównie: 1. informacje dotyczące różnych osób, opinie o Strzemboszu, Tremo, Dzierzbickim. 2. informacje dotyczące kontaktów zagranicznych, (Deboli, Bezborodko), sytuacji w Warszawie i korespondencji otrzymanej od Dangla, Sartoriusa, Fritscha, Juczyńskiego, Montuszowej. 3. pokwitowania za otrzymane pieniądze. 1793-1796 0
1/14/0/-/08 Korespondencja króla Stanisława Augusta z Mehligiem i Unruhem dotycząca mennicy. W szczególności zawiera: raporty Mehliga i Unruha, wykazy wybitych medali, bilanse, rozliczenia pieniężne wyżej wymienionych osób oraz innych (Jakuba Reichela, Regulskiego, Buxhowdena, Schrödera). 2. Korespondencja Zakrzewskiego, Buxhowdena w związku z przejęciem mennicy przez Radę Zastępczą Tymczasową (24 IV 1794). 3. Prośby kupców (Weicherta, Kweiszera, Fontany, Lotticha i Gartla) o zwrot należności za dostawy do mennicy. 1793, 1794-1796 0
1/14/0/-/09a Korespondencja króla Stanisława Augusta z Onufrym Kickim, plenipotentem króla do spraw finansowych. Jako załączniki występują: listy od różnych osób do króla, sprawozdania i raporty dotyczące spraw finansowych i interesów bankowych, wykazy sum dłużnych, rachunki ekonomii królewskich, koszta utrzymania dworu, bonifikacje oraz spisy inwentarza martwego, (sreber, sprzętów gospodarczych, mebli, karet, koni wierzchowych). 1792-1795 0
1/14/0/-/09b Korespondencja króla Stanisława Augusta z Onufrym Kickim, plenipotentem króla do spraw finansowych. Jako załączniki występują: listy od różnych osób do króla, sprawozdania i raporty dotyczące spraw finansowych i interesów bankowych, wykazy sum dłużnych, rachunki ekonomii królewskich, koszta utrzymania dworu, bonifikacje oraz spisy inwentarza martwego, (sreber, sprzętów gospodarczych, mebli, karet, koni wierzchowych). 1796 0
1/14/0/-/09c Korespondencja króla Stanisława Augusta z Onufrym Kickim, plenipotentem króla do spraw finansowych. Jako załączniki występują: listy od różnych osób do króla, sprawozdania i raporty dotyczące spraw finansowych i interesów bankowych, wykazy sum dłużnych, rachunki ekonomii królewskich, koszta utrzymania dworu, bonifikacje oraz spisy inwentarza martwego, (sreber, sprzętów gospodarczych, mebli, karet, koni wierzchowych). 1796 0
1/14/0/-/11 Korespondencja króla Stanisława Augusta z Ryxem, strażnikiem i dysponentem szkatuły królewskiej, przeważnie w sprawach finansowych. Obok korespondencji występują: dyspozycje królewskie, instrukcje miesięczne, sprawozdania, rachunki, weksle, ''pro memoria"- dane Ryxowi, zestawienia wydatków na dwór i opłacenie służby, wykazy pensji dla ks. Józefa, wykazy służby, należności szpitalnych, wydatki podróżne Ryxa; ponadto spisy podarunków szkatułowych wydawanych różnym osobom, rejestry garderoby. 1796-1797 0
1 2

Amount of archival material

16

16

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.