Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi miejskie Sieradz

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1432-1806
- brak danych - 1432 - 1806
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Kancelarie miejskie (radziecka i wójtowska) funkcjonujące w mieście królewskim. Prawo miejskie niemieckie w 1255 r.; od XIV w. stolica województwa sieradzkiego, od 1793 r. miasto powiatowe, w latach 1815 - 1844 miasto obwodowe. Akta wójtowskie i radzieckie. zespół częściowo zmikrofilmowany poprzednią kartę do grupy zespołów sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska w 2009 r. kartę sporządzili M. Badowska i M. Kulecki

Amount of archival material

62

62

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -