Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Generalne Dyrektorium. Departament Prus Południowych

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1757-1792] 1793-1806
General Direktorium. [General Ober Finanz - Kriegs und Domänen Direktorium], Departement Südpreussen 1757 - 1792
1793 - 1806
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes do części zespołu
inwentarz drukowany No nwentarz opracowany w Merseburgu przekazany w postaci mikrofilmu plus kserokopia z mkf.
Władze pruskie utworzyły w latach 1793-1797 na ziemiach polskich objętych w posiadanie po II i III rozbiorze, dwie prowincje: Prusy Południowe i Prusy Nowowschodnie. Podporządkowano je tzw. Generalnemu Dyrektorium Finansów, Wojen i Domen w Berlinie, w którego gestii leżała administracja państwa, skarbowość, sprawy wojska, a w pewnym stopniu także sądownictwo. Urząd ten działał przez komórki zwane departamentami. Część z nich miała chrakter resortów zarządzających określonymi dziedzinami życia państwa (np.. Departament Solny). Władzę w prowincjach Dyrektorium sprawowało przez kamery wojny i domen czyli dóbr państwowych. Okręg podległy kamerze nazwno departamentem. W obrębie Prus Południowych działały 3 departamenty, zaś w Prusach Nowowschodnich - dwa deprtmenty. Deprtamenty dzieliły się n powiaty, na których czele stali landraci. W prowincjach i departmentach działały również rejencje. Do ich kompetencji należało ( w Prusach Nowowschodnich wyłącznie) sądownictwo; w Prusch Południowych także niektóre sprwy kościołów i szkolnictwo. Instytucje te zostały zlikwidowane wraz z utratą tych terenów przez Prusy. W skład zespołu wchodzą następujące grupy akt: akta o chrakterze ogólnym dot. administrowania prowincją (Uniwersalia); sprawy administracyjne i gospodarcze departmentu kaliskiego; sprawy administracyjne i gospodarcze departmentu poznańskiego; sprawy administracyjne i gospodarcze departmentu warszawskiego; akta dot. miast i miasteczek, ułożone alfabetycznie wg nazw miejscowości; akta spraw urzędników państwowych: organizcja, kontrola działalności, zatrudnienie, wynagradzanie itp.; akta dot. leśnictwa; akta dot. rekrutacji do wojska; akta dot. spraw kościelnych (majątku, organizacji Kościoła katolickiego i ewangelickiego itp.); akta dot. spraw z zakresu regulowania praw własności do nieruchomości; akta dot. inspekcji podatkowych; akta dot. zatrudnienia niższego personelu w urzędach; akta peronalne tajnego głownego radcy finansowego von Klewitza; akta działalności komisji kwalifikacyjnych i detaksacyjnych dot. majątków przechodzących na własność skarbu państwa; ankiety wypełniane na drukownych formularzach dla miejscowości w prwincji (tzw. Indaganda); zestawienia danych o gospodarce i in. we wsiach należących do szlachty. Zespół jest w trakcie melioracji i opracowania. Do tej pory opracowano dział I i III, tj. 1908 j.a. Pozostałe jednostki zewidencjonowane w Niemczech, wprowadzone zostały do komputerowej bazy danych i będą po opracowaniu sukcesywnie włączane do ZoSIA.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/169/0/1/2 Die Publikation verschiedener Ablassbriefe in Südpreussen. 1797-1806 0
1/169/0/1/3 Der Abschoss. (Generalia). Bd. 1. 1793-1797 0
1/169/0/1/4 Der Abschoss. (Generalia). Bd. 2. 1797-1805 0
1/169/0/1/5 Die Abtretung des jenseits der Weichsel gelegenen alten Teils des Plocker Departements nach Ostpreussen und die damit in Verbindung stehenden Verfügungen. 1795-1797 0
1/169/0/1/6 Wegen gehöriger Anbringung und Reinigung der Abtritte und die hierfür erlassenen Vorschriften. 1799 0
1/169/0/1/7 Die Prägravationsbeschwerden des dissidenten Adels und der Geistlichkeit in Südpreussen. (Generalia). 1795-1797 0
1/169/0/1/8 Der Adelsstand, seine Pflichten und Vorzüge überhaupt. 1799 0
1/169/0/1/10 Die Unterbringung des armen Adels. 1794-1806 0
1/169/0/1/11 Die Delegation der Gerichtsbarkeit über diejenigen Adligen, welche bei anderen in Dienst stehen. 1801-1802 0
1/169/0/1/12 Die Vorschriften wegen der sogenannten Missheiraten adliger Personen. 1798-1802 0
1/169/0/1/13 Die sogenannten Adress-Häuser und -Anstalten überhaupt. 1799 0
1/169/0/1/14 Die praktizierenden Ärzte in Südpreussen. 1794-1804 0
1/169/0/1/17 Die Akademie der Wissenschaften zu Berlin und ihre Vorrechte. 1799 0
1/169/0/1/18 Nachrichten über die ehemaligen Abgaben aus der neuen Akquisition und die Bezahlung der Rückstände. 1796-1806 0
1/169/0/1/19 Die neuen Akquisitionen in Deutschland. 1802-1805 0
1 2 3 4 ... 62 63 64 65 66 ... 125 126 127 128

Amount of archival material

7160

7160

0

168.50

168.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -