Archival resources online szukajwarchiwach.pl

C. K. Zjednoczona Kancelaria Nadworna

Archiwum Główne Akt Dawnych
C.K. Zjednoczona Izba Nadworna 1795-1810
K. K. Vereinigte Hofkanzlei (dotyczy Galicji Zachodniej) 1795 - 1810
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Kancelaria Nadworna powstała w 1802 r. jako kontynuacja: Kancelarii Nadwornej z 1620 r., Zjednoczonej Kancelarii Nadwornej Czesko-Austriackiej (1761), Zjednoczonej Izby Nadwornej (1782), Directorium in Cameralibus et Publico-Politicis (1762). Był to urząd ponadresortowy do nadzoru gospodarką i skarbowością cesarstwa austriackiego. Uprawnienia Kancelarii objęły także m. in.: ziemie tzw. Galicji Zachodniej włączone do Austrii po III rozbiorze Polski. Wcielenie tych ziem w 1809 r. do Księstwa Warszawskiego położyło kres działalności urzędu na tym terenie. Akta dot. ziem b. Galicji Zachodniej składają się z zarządzeń i innych dokumnetów normatywnych, korespondencji, akt personalnych i rachunkowych, kontraktów, memoriałów, sprawozdań, projektów, wykazów itp. Tworzą one obecnie 14 grup: sprawy finansowe; organizacja kas skarbowych; podatki i świadczenia różne; długi i pożyczki wojenne; sprawy walutowe i monetarne; administracja dóbr państwowych; administracja celna; administracja solna; administracja tytoniowa; administracja stemplowa; poczta, sanitaria, budownictwo, varia (m. in.: administracja więzieniami, regulacja Wisły, magazyny rządowe, zarządzenia władz stan zachowania nie do ustalenia, częściowo zmikrofilmowany; poprzednia kartę sporządziła w 1994 r. D. Lewandowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/173/0/1/1 Korespondencja w sprawie budżetów Galicji Zachodniej. 1798-1804 0
1/173/0/1/2a Normatywy organizacyjne w zakresie kasowości [ kasy powiatowe, podatkowe itd.] zestawienia budżetowe, instrukcje, charakterystyki poszczególnych typów kas, personalia bieżące. 1796-1808 0
1/173/0/1/2b Administracja finansowa. Personalia skarbowe, konkursy przy obsadzaniu stanowisk, opłaty detrakcyjne [pobierane od sum wywożonych za granicę kraju]. 1796-1805 0
1/173/0/1/3 Instrukcja dla urzędników tworzonych w Galicji Zachodniej powiatowych kas podatkowych. 1798 0
1/173/0/1/4 Rewizje kas skarbowych, powiatowych, tabacznych i innych. 1796-1808 0
1/173/0/1/5 Uposażenie urzędników. Przeciążenie długami, zakaz kładzenia aresztu na pobory urzędnicze powyżej ich połowy [zasady ogólne]. 1797-1804 0
1/173/0/1/6 Kaucje urzędnicze. Prawie wyłącznie indywidualne sprawy poszczególnych urzędników róznych urzędów skarbowych. 1795-1808 0
1/173/0/1/7 Zaliczki na koszty podróży służbowych i diety. Przesiedlenia urzędników różnych urzędów skarbowych. 1796-1809 0
1/173/0/1/8 W sprawie zakazu transakcji finansowych Kas państwowych [ Aerarial Kassen], stanowych [Ständischen Kassen] i urzędów powiatowych [Kreisämter] z krajami francuskimi lub przez Francuzów okupowanymi. 1798 0
1/173/0/2/9 Sprawa poboru podatków i jego reorganizacji. Tamże [końcowe pliki] redukcja powiatów zachodnio-galicyjskich. 1802-1806 0
1/173/0/2/10 Myta drogowe, mostowe i przewozowe. 1802-1803 0
1/173/0/2/11 Myta drogowe i mostowe. 1804-1805 0
1/173/0/2/12 Taksy, opłaty i wypłaty różnego typu: sądowe, dodatki funkcyjne za służbę w Galicji, służbowe, miejskie, spadkowe [Mortuartaxe] itd. 1796-1798 0
1/173/0/2/13 Taksy i opłaty [ kontynuacja poz. 12]. Przeważnie opłaty od uposażeń i podania o zwolnienie od nich. 1798-1801 0
1/173/0/2/14 Taksy i opłaty [kontynuacja poz. 12]. 1802-1808 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

144

144

0

8.20

8.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.