Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Rządząca

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1775,1790,1804,1806] 1807 [1810-1811]
- brak danych - 1775 - 1775
1790 - 1790
1804 - 1804
1806 - 1806
1807 - 1807
1810 - 1811
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisja Rządząca została ustanowiona dekretem Napoleona z 14 I 1807 r. jako władza naczelna dla ziem polskich, które po II i III rozbiorze pozostawały w posiadaniu Prus.Sprawowała najwyższą władzę ustawodawczą i administracyjną w sześciu departamentach: białostockim, bydgoskim, kaliskim, płockim, poznańskim i warszawskim. Podlegało jej pięć wydziałów administracji publicznej. Były to dyrekcje: sprawiedliwości, skarbu, spraw wewnętrznych, wojny i policji, których dyrektorzy tworzyli Dyrektorium Generalne. Do Dyrektorium należało opracowywanie projektów ustawodawczych oraz wykonywanie decyzji Komisji Rządzącej. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, do 4 X 1807 r., Komisja pełniła rolę rządu tymczasowego z ramienia księcia warszawskiego. Akta Komisji zostały podzielone na dwie serie. Seria pierwsza to księgi kancelaryjne (27 j.a), w tym księgi ekspedycji Komisji, dzienniki ekspedycji Dyrektorium Generalnego, dzienniki podań do Komisji Rządzącej, sumariusze spraw załatwianych, protokoły rezolucji Komisji ułożone wg jej dyrekcji, protokoły uchwał Dyrektorium Generalnego, protokół czynności Dyrektorium Generalnego.Drugą serię (91 j.a.) tworzą akta spraw podzielone na resorty, odpowiadające konkretnym Dyrekcjom Komisji. Dotyczą one m.in. tymczasowego postępowania sądowego, powoływania sędziów pokoju, podziału administracyjnego kraju, publikacji pism rządowych, przygotowywania budżetów departamentowych, wydatków na wojsko, tabel statystycznych, spraw wojska regularnego, pospolitego ruszenia, uzbrojenia i umundurowania, raportów wojskowych, korespondencji ks. Józefa Poniatowskiego z generałami: Janem Henrykiem Dąbrowskim, Józefem Wybickim, Józefem Zajączkiem, z francuskim sekretarzem stanu Maretem, marszałkami Francji Joachimem Muratem i Ludwikiem Mikołajem Davoutem, organizacji Komisji Rządowej i jej kancelarii. stan zachowania zespołu - ok. 85%; zespół zmikrofilmowany; 1963 r. -114 j.a.; 1995 r. -117 j.a. (po skontrum); 2010 r. -118 j.a.(po reinwentaryzacji). Poprzednią kartę sporządziła H. Dmowska-Grabias w 1963 r; uzup. D. Lewandowska, M. Osiecka w 2010 r.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Księgi kancelaryjne
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/174/0/1/4 Zbiór wyroków, uchwał, zaleceń i wszelkich rezolucji Komisji Rządzącej znajdujących się w protokole co do Dyrektora Sprawiedliwości 1807 r. w Warszawie. I-III 1807 179
1/174/0/1/5 Zbiór wyroków, uchwał, zaleceń i wszelkich rezolucji Komisji Rządzącej znajdujących się w protokole co do Dyrektora Sprawiedliwości 1807 r. w Warszawie. IV-VI 1807 217
1/174/0/1/6 Zbiór wyroków, uchwał, zaleceń i wszelkich rezolucji Komisji Rządzącej znajdujących się w protokole co do Dyrektora Sprawiedliwości, Skarbu, Wojny, Policji, Dyrektorium Generalnego 1807 r. w Warszawie. VIII-X 1807 191
1/174/0/1/7 Livre contentant toutes les Copies des Rapports faits de la part de la Commission de Gouvernement commence le 15 Janvier 1807, vol. I [Księga zawiera kopie wszystkich raportów prac Komisji Rządzącej od 15 stycznia 1807 r., tu streszczenia sesji Komisji Rządzącej z okresu 15 VI- 5 X 1807 r. przesyłanych do Kwatery Głównej]. I-IV 1807 80
1/174/0/1/8 Seances de la Commission de Gouvernement depuis le 13 Aout 1807 jusqu' au 5 - 8obre [sesje Komisji Rządzącej od 13 sierpnia do 5 października; tu streszczenia sesji Komisji Rządzącej z okresu 13 VIII - 5 X 1807 r. przesyłanych do Kwatery Głównej]. VIII-X 1807 55
1/174/0/1/9 Sumariusz akt Komisji Rządzącej od jej ustanowienia aż do końca jej urzędowania, z podziałem na: Dyrektora [tu podział na wydziały Komisji], Dyrektorium Generalnego, pełnomocników, komisarzy, Administratora Generalnego Poczt, akta Komisji pod jej bytność w Dreźnie, akta ogólne Komisji]. 20.11.1806-1807 137
1/174/0/1/10 Sumariusz akt Komisji Rządzącej. 1806-1807 225
1/174/0/1/11 Treść ekspedycji kancelarii Komisji Rządzącej od dnia 18 I 1807 r. do końca marca [w formie opisowej wykaz pism wychodzących z kancelarii Komisji - do końca lutego, później w formie tabelki: data podania, nazwisko referenta, krótka treść pisma, adnotacje, data rezolucji, treść rezolucji, data ekspedycji, numer ekspedycji, dzień oddania do akt]. I-III 1807 49
1/174/0/1/12 Treść ekspedycji kancelarii Komisji Rządzącej - kwiecień 1807. IV 1807 41
1/174/0/1/13 Treść ekspedycji kancelarii Komisji Rządzącej - maj 1807. V 1807 39
1/174/0/1/14 Treść ekspedycji kancelarii Komisji Rządzącej - czerwiec 1807. VI 1807 63
1/174/0/1/15 Treść ekspedycji Kancelarii Komisji Rządzącej - lipiec 1807. VII 1807 26
1/174/0/1/16 Treść ekspedycji kancelarii Komisji Rządzącej - sierpień 1807. VIII 1807 36
1/174/0/1/17 Treść ekspedycji kancelarii Komisji Rządzącej - wrzesień 1807. IX 1807 55
1/174/0/1/18 Pisma kierowane do sekretariatu Komisji Rządzącej [data, nazwisko Dyrekcji, treść przełożenia, data prezentacji Komisji, data rezolucji, data oddania do ekspedycji, adnotacje]. I-III 1807 49
1 2

Amount of archival material

118

118

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.