Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Rządząca

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1775,1790,1804,1806] 1807 [1810-1811]
- brak danych - 1775 - 1775
1790 - 1790
1804 - 1804
1806 - 1806
1807 - 1807
1810 - 1811
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisja Rządząca została ustanowiona dekretem Napoleona z 14 I 1807 r. jako władza naczelna dla ziem polskich, które po II i III rozbiorze pozostawały w posiadaniu Prus.Sprawowała najwyższą władzę ustawodawczą i administracyjną w sześciu departamentach: białostockim, bydgoskim, kaliskim, płockim, poznańskim i warszawskim. Podlegało jej pięć wydziałów administracji publicznej. Były to dyrekcje: sprawiedliwości, skarbu, spraw wewnętrznych, wojny i policji, których dyrektorzy tworzyli Dyrektorium Generalne. Do Dyrektorium należało opracowywanie projektów ustawodawczych oraz wykonywanie decyzji Komisji Rządzącej. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, do 4 X 1807 r., Komisja pełniła rolę rządu tymczasowego z ramienia księcia warszawskiego. Akta Komisji zostały podzielone na dwie serie. Seria pierwsza to księgi kancelaryjne (27 j.a), w tym księgi ekspedycji Komisji, dzienniki ekspedycji Dyrektorium Generalnego, dzienniki podań do Komisji Rządzącej, sumariusze spraw załatwianych, protokoły rezolucji Komisji ułożone wg jej dyrekcji, protokoły uchwał Dyrektorium Generalnego, protokół czynności Dyrektorium Generalnego.Drugą serię (91 j.a.) tworzą akta spraw podzielone na resorty, odpowiadające konkretnym Dyrekcjom Komisji. Dotyczą one m.in. tymczasowego postępowania sądowego, powoływania sędziów pokoju, podziału administracyjnego kraju, publikacji pism rządowych, przygotowywania budżetów departamentowych, wydatków na wojsko, tabel statystycznych, spraw wojska regularnego, pospolitego ruszenia, uzbrojenia i umundurowania, raportów wojskowych, korespondencji ks. Józefa Poniatowskiego z generałami: Janem Henrykiem Dąbrowskim, Józefem Wybickim, Józefem Zajączkiem, z francuskim sekretarzem stanu Maretem, marszałkami Francji Joachimem Muratem i Ludwikiem Mikołajem Davoutem, organizacji Komisji Rządowej i jej kancelarii. stan zachowania zespołu - ok. 85%; zespół zmikrofilmowany; 1963 r. -114 j.a.; 1995 r. -117 j.a. (po skontrum); 2010 r. -118 j.a.(po reinwentaryzacji). Poprzednią kartę sporządziła H. Dmowska-Grabias w 1963 r; uzup. D. Lewandowska, M. Osiecka w 2010 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/174/0/2/26 Akta Dyrektora Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. tabela statystyczna, ekonomiczna i skarbowa dep.warszawskiego mająca rozległości miast narodowych-miasta, wsie, ilość mieszkańców, Żydów, dymów, powiatów, powierzchnia, statystyczne wiadomości o dep. poznańskim, kaliskim, uwagi dotyczące rzeki Warty]. 20 VIII 1807 0
1/174/0/2/25 Akta Dyrektora Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. urządzenie lasów narodowych, zalecenie wprowadzenia w życie cesarskiego dekretu ws. wyznaczenia 50 tys. franków jako dochodu generałom Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu i Józefowi Zajączkowi, nadanie gen. J. Zajączkowi dóbr, urządzenie lasów w departamencie białostockim, zasady sprzedaży drzewa z lasów narodowych]. VIII-IX 1807 0
1/174/0/2/36 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrekcji Skarbu [m.in. raporty tygodniowe z czynności Dyrekcji, prace przy fortyfikacji w Modlinie, Serocku, koszty remontu Koszar Ujazdowskich w Warszawie, przygotowanie kosztorysu wydobycia zatopionych statków w czasie działań wojennych]. VII 1807 36
1/174/0/2/65 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Policji [m.in. raporty tygodniowe z czynność Dyrektora Policji, listy kandydatów nominowanych na urzędników w magistratach, formowania Gwardii Narodowej w dep. bydgoskim, zalecenia ws. przeprowadzenia spisu ludności, wstrzymanie formowania Gwardii Narodowej w dep. bydgoskim]. VII-VIII 1807 31
1/174/0/2/12 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. przychody i wydatki Dyrekcji Sprawiedliwości, utworzenie Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego w Płocku, ustanowienie Dyrektorium Generalnego na czas nieobecności Komisji w kraju]. VII-VIII 1807 0
1/174/0/2/21 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. dostawa drewna z lasów narodowych do budynków rządowych w Warszawie, powołanie Collegium Medicum, naprawa dróg i mostów dla potrzeb wojska, polecenie wypłaty pensji inwalidom pruskim, rewizja magazynów zbożowych w Warszawie]. VII-VIII 1807 0
1/174/0/2/24 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. dostawa żywności, furażu dla wojska narodowego i francuskiego, mianowanie Francuzów komendantami miast, remont fortyfikacji w Modlinie, Toruniu i na Pradze, powołanie generalnej i departamentowych inspekcji magazynów wojskowych]. VII-IX 1807 0
1/174/0/2/23 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. remont Szkoły Kadetów w Kaliszu, przeprowadzenie licytacji pomieszczeń w Pałacu Saskim]. VII-IX 1807 0
1/174/0/2/22 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [sprawa dot. skarbca na Jasnej Górze]. VII-IX 1807 0
1/174/0/2/27 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [ustanowienie Komisji Żywności z Michałem Kochanowskim jako prezesem]. 23 IX 1807 0
1/174/0/2/56 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wojny [m.in. stany wojska, lista imienna oficerów sztabowych, a mających wg ustalonej taryfy prawo do racji żywnościowych i furażu, stan I Dywizji tworzącej się w Warszawie]. VII-VIII 1807 41
1/174/0/2/68 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do pełnomocników w Departamencie Białostockim [m.in. instrukcja delegowanych pełnomocników do zajęcia i urządzenia dep. białostockiego, wykaz pruskich urzędników leśnych w dep. białostockim, opis granicy Księstwa Warszawskiego z Imperium Rosyjskim]. IV-IX 1807 101
1/174/0/2/67 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do pełnomocników w Departamencie Białostockim [m.in. wyznaczenie Dominika Kuczyńskiego pełnomocnikiem do wyznaczenia granic dep. białostockiego, specyfikacja registratury w sądzie pow. tykocińskiego]. VII-VIII 1807 54
1/174/0/2/75 Akta Dyrektorium Generalnego zastępujące Komisję Rządową pod jej bytność w Dreźnie w ogólności [m.in. korespondencja ws. dostarczania żywności dla wojska, odezwa do rodaków mówiąca o przyszłym losie kraju, 30 VII 1807 r., wypis z traktatu tylżyckiego art.4-11]. VII-VIII 1807 35
1/174/0/2/20 [Akta Generalnego Dyrektorium-raporty Dyrekcji Skarbu, pismo dyrektora spraw wewnętrznych ws. funduszy na rzecz wojska, zabezpieczenia lazaretów wojskowych]. VII-VIII 1807 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

118

118

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.