Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Rządząca

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1775,1790,1804,1806] 1807 [1810-1811]
- brak danych - 1775 - 1775
1790 - 1790
1804 - 1804
1806 - 1806
1807 - 1807
1810 - 1811
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisja Rządząca została ustanowiona dekretem Napoleona z 14 I 1807 r. jako władza naczelna dla ziem polskich, które po II i III rozbiorze pozostawały w posiadaniu Prus.Sprawowała najwyższą władzę ustawodawczą i administracyjną w sześciu departamentach: białostockim, bydgoskim, kaliskim, płockim, poznańskim i warszawskim. Podlegało jej pięć wydziałów administracji publicznej. Były to dyrekcje: sprawiedliwości, skarbu, spraw wewnętrznych, wojny i policji, których dyrektorzy tworzyli Dyrektorium Generalne. Do Dyrektorium należało opracowywanie projektów ustawodawczych oraz wykonywanie decyzji Komisji Rządzącej. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, do 4 X 1807 r., Komisja pełniła rolę rządu tymczasowego z ramienia księcia warszawskiego. Akta Komisji zostały podzielone na dwie serie. Seria pierwsza to księgi kancelaryjne (27 j.a), w tym księgi ekspedycji Komisji, dzienniki ekspedycji Dyrektorium Generalnego, dzienniki podań do Komisji Rządzącej, sumariusze spraw załatwianych, protokoły rezolucji Komisji ułożone wg jej dyrekcji, protokoły uchwał Dyrektorium Generalnego, protokół czynności Dyrektorium Generalnego.Drugą serię (91 j.a.) tworzą akta spraw podzielone na resorty, odpowiadające konkretnym Dyrekcjom Komisji. Dotyczą one m.in. tymczasowego postępowania sądowego, powoływania sędziów pokoju, podziału administracyjnego kraju, publikacji pism rządowych, przygotowywania budżetów departamentowych, wydatków na wojsko, tabel statystycznych, spraw wojska regularnego, pospolitego ruszenia, uzbrojenia i umundurowania, raportów wojskowych, korespondencji ks. Józefa Poniatowskiego z generałami: Janem Henrykiem Dąbrowskim, Józefem Wybickim, Józefem Zajączkiem, z francuskim sekretarzem stanu Maretem, marszałkami Francji Joachimem Muratem i Ludwikiem Mikołajem Davoutem, organizacji Komisji Rządowej i jej kancelarii. stan zachowania zespołu - ok. 85%; zespół zmikrofilmowany; 1963 r. -114 j.a.; 1995 r. -117 j.a. (po skontrum); 2010 r. -118 j.a.(po reinwentaryzacji). Poprzednią kartę sporządziła H. Dmowska-Grabias w 1963 r; uzup. D. Lewandowska, M. Osiecka w 2010 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/174/0/1/19 Pisma kierowane do sekretariatu Komisji Rządzącej [data, nazwisko Dyrekcji, treść przełożenia, data prezentacji Komisji, data rezolucji, data oddania do ekspedycji, adnotacje]. VI 1807 46
1/174/0/1/20 Dziennik różnych podań do Komisji Rządzącej pod bytność jej w Dreźnie w lipcu 1807 r. VII-VIII 1807 6
1/174/0/1/21 Dziennik różnych podań do Komisji Rządzącej po powrocie z Drezna w sierpniu 1807 r. VIII 1807 53
1/174/0/1/22 Dziennik różnych podań do Komisji Rządzącej po powrocie z Drezna we wrześniu 1807 r. IX 1807 65
1/174/0/1/23 Dziennik różnych podań do Komisji Rządzącej po powrocie z Drezna w październiku 1807 r. X 1807 9
1/174/0/1/24 Dziennik różnych podań do Komisji Rządzącej po powrocie z Drezna we wrześniu 1807 r. IX-X 1807 37
1/174/0/1/25 Księga protokołów posiedzeń Komisji Rządzącej 6 II - 20 IX 1807 r. II-IX 1807 45
1/174/0/1/26 Dziennik czyli protokół czynności Dyrektorium Generalnego, do zastępowania pod niebytność Komisji Rządzącej, w administracji krajowej, upoważnionego, następującym wyrokiem Komisji Rządzącej 13 VII - 12 VIII [34 sesje]. VII-VIII 1807 30
1/174/0/1/27 Protokół uchwał wszelkich rezolucji Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie od dnia 13 lipca do dnia 12 sierpnia 1807 r. VII-VIII 1807 51
1/174/0/1/28 [Dziennik ekspedycji pism Dyrektorium Generalnego]. VII-IX 1807 0
1/174/0/1/29 [Dziennik ekspedycji pism Dyrektorium Generalnego]. VII-VIII 1807 40
1/174/0/1/30 Księga protokołu podług alfabetu ułożona. I-VIII 1807 0
1/174/0/2/1 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. tymczasowa organizacja sądów, urządzenie sądów powiatowych, Trybunału Ostatecznego-druki]. II-VII 1807 21
1/174/0/2/2 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. nominacje na urzędy sądowe oraz wykazy urzędników sądowych, kandydatów do Ostatecznego Trybunału w departamentach: kaliskim, płockim, poznańskim, warszawskim, nominacje na sędziów pokoju, sędziów powiatowych i ziemskich, adwokatów przy sądach]. VI-X.1807 51
1/174/0/2/3 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Sprawiedliwości [m.in. tygodniowe raporty z czynności Dyrekcji, skład Dyrekcji i stan jej wydatków, organizacja sądów pokoju]. I 1807 53
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

118

118

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.