Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Rządząca

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1775,1790,1804,1806] 1807 [1810-1811]
- brak danych - 1775 - 1775
1790 - 1790
1804 - 1804
1806 - 1806
1807 - 1807
1810 - 1811
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisja Rządząca została ustanowiona dekretem Napoleona z 14 I 1807 r. jako władza naczelna dla ziem polskich, które po II i III rozbiorze pozostawały w posiadaniu Prus.Sprawowała najwyższą władzę ustawodawczą i administracyjną w sześciu departamentach: białostockim, bydgoskim, kaliskim, płockim, poznańskim i warszawskim. Podlegało jej pięć wydziałów administracji publicznej. Były to dyrekcje: sprawiedliwości, skarbu, spraw wewnętrznych, wojny i policji, których dyrektorzy tworzyli Dyrektorium Generalne. Do Dyrektorium należało opracowywanie projektów ustawodawczych oraz wykonywanie decyzji Komisji Rządzącej. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, do 4 X 1807 r., Komisja pełniła rolę rządu tymczasowego z ramienia księcia warszawskiego. Akta Komisji zostały podzielone na dwie serie. Seria pierwsza to księgi kancelaryjne (27 j.a), w tym księgi ekspedycji Komisji, dzienniki ekspedycji Dyrektorium Generalnego, dzienniki podań do Komisji Rządzącej, sumariusze spraw załatwianych, protokoły rezolucji Komisji ułożone wg jej dyrekcji, protokoły uchwał Dyrektorium Generalnego, protokół czynności Dyrektorium Generalnego.Drugą serię (91 j.a.) tworzą akta spraw podzielone na resorty, odpowiadające konkretnym Dyrekcjom Komisji. Dotyczą one m.in. tymczasowego postępowania sądowego, powoływania sędziów pokoju, podziału administracyjnego kraju, publikacji pism rządowych, przygotowywania budżetów departamentowych, wydatków na wojsko, tabel statystycznych, spraw wojska regularnego, pospolitego ruszenia, uzbrojenia i umundurowania, raportów wojskowych, korespondencji ks. Józefa Poniatowskiego z generałami: Janem Henrykiem Dąbrowskim, Józefem Wybickim, Józefem Zajączkiem, z francuskim sekretarzem stanu Maretem, marszałkami Francji Joachimem Muratem i Ludwikiem Mikołajem Davoutem, organizacji Komisji Rządowej i jej kancelarii. stan zachowania zespołu - ok. 85%; zespół zmikrofilmowany; 1963 r. -114 j.a.; 1995 r. -117 j.a. (po skontrum); 2010 r. -118 j.a.(po reinwentaryzacji). Poprzednią kartę sporządziła H. Dmowska-Grabias w 1963 r; uzup. D. Lewandowska, M. Osiecka w 2010 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/174/0/2/22 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [sprawa dot. skarbca na Jasnej Górze]. VII-IX 1807 0
1/174/0/2/23 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. remont Szkoły Kadetów w Kaliszu, przeprowadzenie licytacji pomieszczeń w Pałacu Saskim]. VII-IX 1807 0
1/174/0/2/24 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. dostawa żywności, furażu dla wojska narodowego i francuskiego, mianowanie Francuzów komendantami miast, remont fortyfikacji w Modlinie, Toruniu i na Pradze, powołanie generalnej i departamentowych inspekcji magazynów wojskowych]. VII-IX 1807 0
1/174/0/2/25 Akta Dyrektora Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. urządzenie lasów narodowych, zalecenie wprowadzenia w życie cesarskiego dekretu ws. wyznaczenia 50 tys. franków jako dochodu generałom Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu i Józefowi Zajączkowi, nadanie gen. J. Zajączkowi dóbr, urządzenie lasów w departamencie białostockim, zasady sprzedaży drzewa z lasów narodowych]. VIII-IX 1807 0
1/174/0/2/26 Akta Dyrektora Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [m.in. tabela statystyczna, ekonomiczna i skarbowa dep.warszawskiego mająca rozległości miast narodowych-miasta, wsie, ilość mieszkańców, Żydów, dymów, powiatów, powierzchnia, statystyczne wiadomości o dep. poznańskim, kaliskim, uwagi dotyczące rzeki Warty]. 20 VIII 1807 0
1/174/0/2/27 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wewnętrznego [ustanowienie Komisji Żywności z Michałem Kochanowskim jako prezesem]. 23 IX 1807 0
1/174/0/2/28 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Skarbu [m.in. projekt organizacji Dyrekcji Skarbu, zalecenie ułożenia taryfy celnej na towary sprowadzane ze Śląska, kopia dekretu Napoleona ws. wysokości kontrybucji nałożonej na departamenty w 1806 r., wykaz osób zajmujących różne stanowiska w urzędach publicznych, ich pensje w czasach pruskich, zalecenia względem poczty, remont koszar Artylerii w Warszawie]. I 1807 108
1/174/0/2/30 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Skarbu [m.in. powołanie deputacji do ułożenia budżetu, zakaz sprowadzania do kraju monety drobnej, zwolnienie szpitali warszawskich od podatku nadzwyczajnego wpłacanego do skarbu krajowego, wykaz rang pracowniczych oraz wysokość pensji, zalecenie ws. wypłaty zaległego żołdu pruskim inwalidom, zwolnienie od cła 400 beczek wina węgierskiego przeznaczonych dla francuskiego lazaretu, utrzymanie podatku od ślubów żydowskich, wprowadzenie loterii liczbowej, wypłacenie żołdu żołnierzom I Legii]. II-III 1807 180
1/174/0/2/31 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Skarbu [m.in. zestawienie uchwał Komisji Rządzącej odnoszących się do spraw finansowych, wykaz sum przeznaczonych na wojsko, specyfikacja kwitów Dyrektora Wojny, powołanie deputacji dla likwidacji pretensji mieszkańców Warszawy za rekwizycje władz francuskich, rozebranie klasztoru Bernardynek warszawskich na potrzeby fortyfikacyjne, wyznaczenie osób do Berlina i Krakowa ws. zakupu soli, prośba Jana Fontany w imieniu mieszkańców Warszawy ws. przywrócenia kursu biletów skarbowych polskich]. III-IV 1807 118
1/174/0/2/32 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Skarbu [m.in. organizacja Dyrekcji Skarbowej, stan kasy, uniwersał ws. ceł, powołanie deputacji do rozkładu podatku konsumpcyjnego]. IV-V 1807 106
1/174/0/2/33 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Skarbu [m.in. remont fortyfikacji w Modlinie, kosztorys izbic do mostu warszawskiego, dekret Napoleona ws. inwalidów pruskich (20 XI 1806, kopia), zestawienie liczbowe więźniów wykonujących roboty publiczne w Warszawie, specyfikacja lekarstw do Głównego Lazaretu w Dobrzykowie i Tokarach przygotowana przez Michała Bergonzoniego]. V-VI 1807 194
1/174/0/2/34 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Skarbu [m.in. prośba profesorów Liceum Warszawskiego ws. wypłat kwartalnych-podpisy, remont lazaretu wojskowego w klasztorze Kamedułów na Bielanach, koszty: utrzymania kurierów i sztafet, remontu klasztoru Pijarów na ul. Miodowej, pogrzebu gen. Ignacego Giełguda w Gniewnie]. VI-VII 1807 105
1/174/0/2/35 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Skarbu czasów Dyrektorium G[enera]lnego [m.in.podatki mostowe na Narwi, Wiśle i Bugu, cła na towary sprowadzane z zagranicy]. VIII-X 1807 55
1/174/0/2/36 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrekcji Skarbu [m.in. raporty tygodniowe z czynności Dyrekcji, prace przy fortyfikacji w Modlinie, Serocku, koszty remontu Koszar Ujazdowskich w Warszawie, przygotowanie kosztorysu wydobycia zatopionych statków w czasie działań wojennych]. VII 1807 36
1/174/0/2/37 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Skarbu [koszty podróży Antoniego Gliszczyńskiego do Krakowa, Józefa Kalasantego Szaniawskiego do Berlina, Adama Bronikowskiego do Wrocławia w celu odebrania akt]. VII-X 1807 30
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

118

118

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.