Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Rządząca

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1775,1790,1804,1806] 1807 [1810-1811]
- brak danych - 1775 - 1775
1790 - 1790
1804 - 1804
1806 - 1806
1807 - 1807
1810 - 1811
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisja Rządząca została ustanowiona dekretem Napoleona z 14 I 1807 r. jako władza naczelna dla ziem polskich, które po II i III rozbiorze pozostawały w posiadaniu Prus.Sprawowała najwyższą władzę ustawodawczą i administracyjną w sześciu departamentach: białostockim, bydgoskim, kaliskim, płockim, poznańskim i warszawskim. Podlegało jej pięć wydziałów administracji publicznej. Były to dyrekcje: sprawiedliwości, skarbu, spraw wewnętrznych, wojny i policji, których dyrektorzy tworzyli Dyrektorium Generalne. Do Dyrektorium należało opracowywanie projektów ustawodawczych oraz wykonywanie decyzji Komisji Rządzącej. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, do 4 X 1807 r., Komisja pełniła rolę rządu tymczasowego z ramienia księcia warszawskiego. Akta Komisji zostały podzielone na dwie serie. Seria pierwsza to księgi kancelaryjne (27 j.a), w tym księgi ekspedycji Komisji, dzienniki ekspedycji Dyrektorium Generalnego, dzienniki podań do Komisji Rządzącej, sumariusze spraw załatwianych, protokoły rezolucji Komisji ułożone wg jej dyrekcji, protokoły uchwał Dyrektorium Generalnego, protokół czynności Dyrektorium Generalnego.Drugą serię (91 j.a.) tworzą akta spraw podzielone na resorty, odpowiadające konkretnym Dyrekcjom Komisji. Dotyczą one m.in. tymczasowego postępowania sądowego, powoływania sędziów pokoju, podziału administracyjnego kraju, publikacji pism rządowych, przygotowywania budżetów departamentowych, wydatków na wojsko, tabel statystycznych, spraw wojska regularnego, pospolitego ruszenia, uzbrojenia i umundurowania, raportów wojskowych, korespondencji ks. Józefa Poniatowskiego z generałami: Janem Henrykiem Dąbrowskim, Józefem Wybickim, Józefem Zajączkiem, z francuskim sekretarzem stanu Maretem, marszałkami Francji Joachimem Muratem i Ludwikiem Mikołajem Davoutem, organizacji Komisji Rządowej i jej kancelarii. stan zachowania zespołu - ok. 85%; zespół zmikrofilmowany; 1963 r. -114 j.a.; 1995 r. -117 j.a. (po skontrum); 2010 r. -118 j.a.(po reinwentaryzacji). Poprzednią kartę sporządziła H. Dmowska-Grabias w 1963 r; uzup. D. Lewandowska, M. Osiecka w 2010 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/174/0/2/38 Akta Komisji Rządzącej co do Pełnomocnika Województwa Chełmińskiego [raporty Franciszka Zboińskiego, pełnomocnika woj.chełmińskiego ws. przyłączenie woj. pomorskiego i chełmińskiego do Księstwa Warszawskiego, zalecenie ułożenia tabel statystycznych w woj.chełmińskim]. IX 1807 12
1/174/0/2/39 Akta Komisji Rządzącej co do pensji [pensje dla urzędników państwowych]. VIII-IX 1807 21
1/174/0/2/40 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Skarbu [m.in. utrzymanie sądownictwa w dep. bydgoskim, koszty wysłania delegacji do Białegostoku ws. odebrania akt hipotecznych, wypłata pensji urzędnikom Sądu Apelacyjnego dep. warszawskiego]. VIII-X 1807 31
1/174/0/2/41 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrekcji Skarbu [m.in. opis remontu Pałacu Brühla dla marszałka Davouta, koszty reperacji pieców i kominów na Zamku Warszawskim, koszty utrzymania szkoły ewangelickiej, zwrot kosztów za dostarczoną żywność i furaż osobom prywatnym]. VIII-X 1807 177
1/174/0/2/42 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrekcji Skarbu Wydz[iału] Żywności [dostawy żywności dla wojska francuskiego]. IX 1807 9
1/174/0/2/43 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Skarbu [wypłaty zadatków rzemieślnikom i kupcom za dostarczone wojsku artykuły spożywcze i inne, choroba bydła w obwodzie sochaczewskim]. IX 1807 7
1/174/0/2/44 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrekcji Skarbowej [wykaz długów nie wypłacanych przez lazarety aptekom za dostarczone lekarstwa, wypłata żołdu dla Legii Północnej przechodzącej do służby krajowej, przeznaczenie określonej kwoty na ubranie dla weteranów włoskich]. VIII-X 1807 25
1/174/0/2/45 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrekcji Skarbowej [m.in. wypłata pensji urzędnikom Dyrekcji, wypłata określonej sumy na umundurowanie Regimentu Strzelców pułkownika Ignacego Zielińskiego]. IX-X 1807 12
1/174/0/2/46 Stan Kas Departamentalnych [raporty o stanie kasy generalnej i kas departamentowych]. VI-IX 1807 94
1/174/0/2/47 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Wojny [m.in. tygodniowe raporty z czynności Dyrekcji, organizacja Dyrekcji, jej skład, wykaz płac w departamentach i Dyrekcji Wojny, powołanie Korpusu Kadetów-wniosek Ignacego Giełguda]. I 1807 45
1/174/0/2/48 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Wojny [m.in. tygodniowe raporty z czynności Dyrekcji, korespondencja Dyrektora Wydziału Wojny Józefa Poniatowskiego z Komisją, lista członków Komisariatu Wojennego departamentu kaliskiego, list gen. Józefa Zajączka ws. żołdu, korespondencja między Janem Henrykiem Dąbrowskim a Kazimierzem Lenartowiczem ws. odebrania temu ostatniemu brygady po Madalińskim, pisma Pawła Skórzewskiego, generała, ws. dostaw dla I Legii Wojska Polskiego, stany Wojska Polskiego]. I-II 1807 97
1/174/0/2/49 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Wojny [m.in. wykaz uchwał Komisji ws. wojskowych, korespondencja Józefa Poniatowskiego, Stanisława Małachowskiego ws. stanu wojska, jego umundurowania, wyznaczenia żołdu, powołania Szkoły Inżynierskiej, raporty Jana Henryka Dąbrowskiego o bitwie pod Tczewem, nominacje wojskowe-tu Wincentego Krasińskiego na pułkownika regimentu konnego II Legii, wykaz rang wojskowych w Armii Polskiej, wprowadzenia orłów białych na znakach wojskowych, skargi mieszkańców pow.rawskiego na wojsko bawarskie, zawiadomienie o nominacji Józefa Wybickiego na pełnomocnika Komisji Rządzącej]. III 1807 147
1/174/0/2/50 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Wojny [m.in. wykazy stanu wojska I, II, III Legii, korespondencja Józefa Poniatowskiego i Stanisława Małachowskiego ws. wojskowych, ustanowienia Gwardii Narodowej Warszawskiej, doniesienia Ignacego Giełguda spod Gdańska, utworzenie siły zbrojnej w woj. pomorskim, chełmińskim i malborskim, przygotowywanie lazaretów, osobnych magazynów żywności i furażu dla wojska, zalecenie utrzymania chirurgów w dywizji gen. Józefa Zajączka]. III-IV 1807 91
1/174/0/2/51 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Wojny [m.in. korespondencja Dyrektora Wojny z Komisją ws. stanu wojska, powołanie Rady Gospodarczej przy wojsku ds.aprowizacji, nominacji Jana Małachowskiego na konsyliarza w Izbie Administracyjnej Departamentu Warszawskiego]. V 1807 58
1/174/0/2/52 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Wojny [m.in. korespondencja Dyrektora Wojny z Komisją ws. stanu wojska, raporty tygodniowe Dyrektora Wojny oraz zalecenia od Komisji dla Dyrektora ws. nominacji wojskowych, przedstawiania etatu chirurga, medyka i felczera, nominacja Michała Bergonzoniego na protomedyka i Franciszka Leopolda Lafontaine, na protochirurga armii Księstwa Warszawskiego, poboru rekruta w dep. kaliskim, ustanowienia Gwardii Narodowych w miastach]. V-VI 1807 85
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

118

118

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.