Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Rządząca

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1775,1790,1804,1806] 1807 [1810-1811]
- brak danych - 1775 - 1775
1790 - 1790
1804 - 1804
1806 - 1806
1807 - 1807
1810 - 1811
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisja Rządząca została ustanowiona dekretem Napoleona z 14 I 1807 r. jako władza naczelna dla ziem polskich, które po II i III rozbiorze pozostawały w posiadaniu Prus.Sprawowała najwyższą władzę ustawodawczą i administracyjną w sześciu departamentach: białostockim, bydgoskim, kaliskim, płockim, poznańskim i warszawskim. Podlegało jej pięć wydziałów administracji publicznej. Były to dyrekcje: sprawiedliwości, skarbu, spraw wewnętrznych, wojny i policji, których dyrektorzy tworzyli Dyrektorium Generalne. Do Dyrektorium należało opracowywanie projektów ustawodawczych oraz wykonywanie decyzji Komisji Rządzącej. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, do 4 X 1807 r., Komisja pełniła rolę rządu tymczasowego z ramienia księcia warszawskiego. Akta Komisji zostały podzielone na dwie serie. Seria pierwsza to księgi kancelaryjne (27 j.a), w tym księgi ekspedycji Komisji, dzienniki ekspedycji Dyrektorium Generalnego, dzienniki podań do Komisji Rządzącej, sumariusze spraw załatwianych, protokoły rezolucji Komisji ułożone wg jej dyrekcji, protokoły uchwał Dyrektorium Generalnego, protokół czynności Dyrektorium Generalnego.Drugą serię (91 j.a.) tworzą akta spraw podzielone na resorty, odpowiadające konkretnym Dyrekcjom Komisji. Dotyczą one m.in. tymczasowego postępowania sądowego, powoływania sędziów pokoju, podziału administracyjnego kraju, publikacji pism rządowych, przygotowywania budżetów departamentowych, wydatków na wojsko, tabel statystycznych, spraw wojska regularnego, pospolitego ruszenia, uzbrojenia i umundurowania, raportów wojskowych, korespondencji ks. Józefa Poniatowskiego z generałami: Janem Henrykiem Dąbrowskim, Józefem Wybickim, Józefem Zajączkiem, z francuskim sekretarzem stanu Maretem, marszałkami Francji Joachimem Muratem i Ludwikiem Mikołajem Davoutem, organizacji Komisji Rządowej i jej kancelarii. stan zachowania zespołu - ok. 85%; zespół zmikrofilmowany; 1963 r. -114 j.a.; 1995 r. -117 j.a. (po skontrum); 2010 r. -118 j.a.(po reinwentaryzacji). Poprzednią kartę sporządziła H. Dmowska-Grabias w 1963 r; uzup. D. Lewandowska, M. Osiecka w 2010 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/174/0/2/53 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Wojny [m.in.raporty odebranych uchwał i zaleceń Komisji do Dyrektora Wojny, przyznanie pensji wdowie po generale Antonim Madalińskim, nominacja Stanisława Fiszera na naczelnego inspektora piechoty]. VI-VII 1807 26
1/174/0/2/54 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Wojny [m.in. raporty tygodniowe Dyrektora Wojny, szefa Sztabu Generalnego Ludwika Kamienieckiego o stanie wojska, utrzymanie lazaretów]. VII-X 1807 39
1/174/0/2/55 Akta Komisji Rządzącej co Dyrektora Wojny [m.in. koszty umundurowania żołnierzy, korespondencja pomiędzy Komisją a Janem Henrykiem Dąbrowskim, Józefem Poniatowskim ws. wojskowych, tu m.in. prośba o nominację Kajetana Hebdowskiego, pułkownika Regimentu b. Gwardii Pieszej Koronnej, na stanowisko generała, stan artylerii Dywizji Kaliskiej w Fortecy Częstochowskiej]. IV-IX 1807 141
1/174/0/2/56 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Wojny [m.in. stany wojska, lista imienna oficerów sztabowych, a mających wg ustalonej taryfy prawo do racji żywnościowych i furażu, stan I Dywizji tworzącej się w Warszawie]. VII-VIII 1807 41
1/174/0/2/57 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Policji [m.in. projekt obowiązków policji, powołanie Deputacji Kwatermistrzowskiej w Warszawie, taksa pieczywa i piwa dla m.st. Warszawy i Pragi oraz zalecenie baczności nad kupcami rosyjskimi). I 1807 39
1/174/0/2/58 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Policji [m.in. organizacja kancelarii Dyrekcji Policji, obowiązki prezydenta Magistratu i Policji m. st.Warszawy, składy prochu i ołowiu w Warszawie, przygotowanie uroczystości związanych z zwycięstwami Napoleona]. I-III 1807 92
1/174/0/2/59 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Policji [m.in. raporty tygodniowe z czynności Dyrekcji Policji, obowiązki Dyrektora Policji, zalecania co do cen żywnościowych, rejestr koni przeznaczonych do rekwizycji, zwolnienie szpitali warszawskich od nadzwyczajnego podatku, przyznawanie paszportów]. III 1807 88
1/174/0/2/61 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Policji [m.in. raporty tygodniowe z czynności Dyrektora Policji, koszty utrzymania Instytutu Akuszerek w Warszawie, obchodów Konstytucji 3 Maja w ogrodach Pałacu Komisji]. IV-V 1807 33
1/174/0/2/62 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Policji [m.in. wydatki na przygotowanie i utrzymanie parku warszawskiego dla koni, odezwa Stanisława Węgrzeckiego, wiceprezydenta m.st. Warszawy, do mieszkańców stolicy ws. składki na ww. park, zakaz wydawania paszportów odbywającym służbę cywilną i wojskową, ustalenie składki na utrzymanie Gwardii Narodowej, odpowiedź na memoriał Cechu Piekarzy ws. taksy i wagi chleba, urządzenie Towarzystwa Ogniowego w miastach i wsiach, obwieszczenie ws. zakazu prowadzenia gier hazardowych, reaktywowania Szkoły Praskiej Miejskiej]. 21.05.1807-07.06.1807 132
1/174/0/2/63 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Policji [m.in. oczyszczanie Warszawy z licznego żebractwa, doniesienie o śmierci Pawła Bielińskiego, prezydenta m. Warszawy, raporty tygodniowe z czynności Dyrektora Policji]. VI-VII 1807 20
1/174/0/2/64 Akta Komisji Rządzącej co do Dyrektora Policji [m.in. korespondencja między Komisją a Dyrektorem Policji ws. wyboru rad miejskich, etatu policji, obwieszczenie w jakiej kolejności obywatele Warszawy mają dostarczać świece i drewno oficerom na kwaterach, paszporty dla przyjezdnych, potwierdzenie elekcji Magistratu w Nieszawie, Poznaniu, Warcie, Ostrzeszowie, Turku, Radomsku, Grabowie, Bolesławcu, Lipnie, Mławie]. VII-X 1807 85
1/174/0/2/65 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do Dyrektora Policji [m.in. raporty tygodniowe z czynność Dyrektora Policji, listy kandydatów nominowanych na urzędników w magistratach, formowania Gwardii Narodowej w dep. bydgoskim, zalecenia ws. przeprowadzenia spisu ludności, wstrzymanie formowania Gwardii Narodowej w dep. bydgoskim]. VII-VIII 1807 31
1/174/0/2/66 Akta Komisji Rządzącej co do Administratora Generalnego Poczt [m.in. prośba Ignacego Zajączka o nominowanie go na administratora generalnego poczt, koszty utrzymania poczt, lista urzędników poczty, etaty poczty w Warszawie, wykaz stacji pocztowych w dep. warszawskim]. I-VII 1807 46
1/174/0/2/67 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do pełnomocników w Departamencie Białostockim [m.in. wyznaczenie Dominika Kuczyńskiego pełnomocnikiem do wyznaczenia granic dep. białostockiego, specyfikacja registratury w sądzie pow. tykocińskiego]. VII-VIII 1807 54
1/174/0/2/68 Akta Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą pod bytność jej w Dreźnie co do pełnomocników w Departamencie Białostockim [m.in. instrukcja delegowanych pełnomocników do zajęcia i urządzenia dep. białostockiego, wykaz pruskich urzędników leśnych w dep. białostockim, opis granicy Księstwa Warszawskiego z Imperium Rosyjskim]. IV-IX 1807 101
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

118

118

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.