Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Rządząca

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1775,1790,1804,1806] 1807 [1810-1811]
- brak danych - 1775 - 1775
1790 - 1790
1804 - 1804
1806 - 1806
1807 - 1807
1810 - 1811
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisja Rządząca została ustanowiona dekretem Napoleona z 14 I 1807 r. jako władza naczelna dla ziem polskich, które po II i III rozbiorze pozostawały w posiadaniu Prus.Sprawowała najwyższą władzę ustawodawczą i administracyjną w sześciu departamentach: białostockim, bydgoskim, kaliskim, płockim, poznańskim i warszawskim. Podlegało jej pięć wydziałów administracji publicznej. Były to dyrekcje: sprawiedliwości, skarbu, spraw wewnętrznych, wojny i policji, których dyrektorzy tworzyli Dyrektorium Generalne. Do Dyrektorium należało opracowywanie projektów ustawodawczych oraz wykonywanie decyzji Komisji Rządzącej. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, do 4 X 1807 r., Komisja pełniła rolę rządu tymczasowego z ramienia księcia warszawskiego. Akta Komisji zostały podzielone na dwie serie. Seria pierwsza to księgi kancelaryjne (27 j.a), w tym księgi ekspedycji Komisji, dzienniki ekspedycji Dyrektorium Generalnego, dzienniki podań do Komisji Rządzącej, sumariusze spraw załatwianych, protokoły rezolucji Komisji ułożone wg jej dyrekcji, protokoły uchwał Dyrektorium Generalnego, protokół czynności Dyrektorium Generalnego.Drugą serię (91 j.a.) tworzą akta spraw podzielone na resorty, odpowiadające konkretnym Dyrekcjom Komisji. Dotyczą one m.in. tymczasowego postępowania sądowego, powoływania sędziów pokoju, podziału administracyjnego kraju, publikacji pism rządowych, przygotowywania budżetów departamentowych, wydatków na wojsko, tabel statystycznych, spraw wojska regularnego, pospolitego ruszenia, uzbrojenia i umundurowania, raportów wojskowych, korespondencji ks. Józefa Poniatowskiego z generałami: Janem Henrykiem Dąbrowskim, Józefem Wybickim, Józefem Zajączkiem, z francuskim sekretarzem stanu Maretem, marszałkami Francji Joachimem Muratem i Ludwikiem Mikołajem Davoutem, organizacji Komisji Rządowej i jej kancelarii. stan zachowania zespołu - ok. 85%; zespół zmikrofilmowany; 1963 r. -114 j.a.; 1995 r. -117 j.a. (po skontrum); 2010 r. -118 j.a.(po reinwentaryzacji). Poprzednią kartę sporządziła H. Dmowska-Grabias w 1963 r; uzup. D. Lewandowska, M. Osiecka w 2010 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/174/0/2/69 Akta Komisji Rządzącej co do komisarzy wysłanych do odbierania akt i depozytów [upoważnienie Antoniego Gliszczyńskiego, prezesa deputacji ds.windykacji akt z Królewca i Kwidzyna, Józefa Szaniawskiego-z Berlina, Adama Bronikowskiego-z Wrocławia]. IX-X 1807 22
1/174/0/2/70 Akta Komisji Rządzącej ściągające się do Księcia Jabłonowskiego i (Franciszka) Twarowskiego Komisarzy do rozgraniczania Księstwa Warszawskiego z Królestwem Pruskim wyznaczonych [m.in. instrukcje dla komisarzy ws. rozgraniczenia granic Księstwa Warszawskiego z Królestwem Prus, raporty z Chełmna i Elbląga]. VIII-IX 1807 45
1/174/0/2/71 Akta Komisji Rządzącej ściągające się do Komisarza [Augustyna] Gorzeńskiego wyznaczonego do ustanowienia dróg z Saksonią i Księstwem Warszawskim łączyć mających [m.in. ustanowienie dróg żeglugi na rzekach]. VIII-IX 1807 26
1/174/0/2/72 Akta Komisji Rządzącej obejmujące rozmaite interesa, a mianowicie samejże Komisji i jej Kancelarii tyczące się [m.in. obowiązki urzędników, stan płac sekretariatu i kancelarii Komisji, odezwa do rodaków ws. zakończenia prac Komisji i powołania Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego, podziękowanie dla Józefa Elsnera za przygotowanie muzyki na urodziny cesarza]. I-X 1807 58
1/174/0/2/73 Akta Komisji Rządzącej pod bytność jej w Dreźnie [m.in. korespondencja Józefa Poniatowskiego, (Jacka) Zakrzewskiego-prezesa dep. kaliskiego ws. dóbr narodowych w departamencie poznańskim, bydgoskim, kaliskim, zalecenie wydania obwieszczenia publicznego o nadaniu konstytucji Księstwu Warszawskiemu, nota o nadaniu konstytucji Księstwu Warszawskiemu, prośba o przygotowanie listy żołnierzy typowanych do odznaczeń wojskowych, wykaz dokumentów polskich pozostających w Dreźnie]. VII-VIII 1807 56
1/174/0/2/74 Akta Komisji Rządzącej co Dyrektorium Generalnego [m.in. korespondencja Dyrektora Spraw Wewnętrznych i Policji Krajowej ws. przesłania dokumentów do Drezna, wyboru kandydatów na konferencję do Drezna, przepisy dla Dyrektorium Generalnego w czasie nieobecności Komisji Rządzącej w kraju]. VII 1807 17
1/174/0/2/75 Akta Dyrektorium Generalnego zastępujące Komisję Rządową pod jej bytność w Dreźnie w ogólności [m.in. korespondencja ws. dostarczania żywności dla wojska, odezwa do rodaków mówiąca o przyszłym losie kraju, 30 VII 1807 r., wypis z traktatu tylżyckiego art.4-11]. VII-VIII 1807 35
1/174/0/2/77 Memoriały nierozerwalnie złożone w aktach Komisji Rządzącej [m.in. wykaz wartości Konfraterni Kupieckich w Warszawie na rekwizycje dostawcze towarów, zabezpieczenie towarów przez szyprów pod Bydgoszczą, Fordonem, Toruniem i Włocławkiem, memoriały obywateli m.st. Warszawy ws. opłat kwaterunkowych wojska, pismo Stefana Karnkowskiego, prezesa Sądu Apelacyjnego w Płocku ws. wywiezienia ksiąg hipotecznych Płocka przez rząd pruski do Królewca]. IX-X 1807 48
1/174/0/2/78 Akta Komisji Rządzącej tyczące się różnych przedmiotów [m.in. powołanie deputacji ds. skarbowych, administracyjnych, wojskowych, nominacja osób do ww. deputacji, raporty Izby Wykonawczej Powiatowej Tykocińskiej o ruchach wojsk nieprzyjaciela oraz działaniu władz pruskich w Białymstoku]. V-X 1807 81
1/174/0/2/79 Akta Komisji Rządzącej obejmujące korespondencję z hr. Bose [dot. spraw zagranicznych Królestwa Polskiego]. VIII-X 1807 23
1/174/0/2/80 Korespondencje Komisji Rządzącej z Józefem Wybickim podczas bytności jego w Płocku [m.in. raporty Józefa Wybickiego, Józefa Zajączka o stanie dep. płockiego, wykazy dostaw żywności z dep. płockiego dla wojska]. III-VI 1807 102
1/174/0/2/83 Akta Komisji Rządzącej obejmujące korespondencję z delegowanymi do Drezna Ludwikiem Gutakowskim i Stanisławem Potockim [m.in. koszty podróży Stanisława Potockiego do Tylży, listy Józefa Sierakowskiego]. VIII-IX 1807 120
1/174/0/2/85 Akta Komisji Rządzącej zawierające korespondencję z sekretarzem stanu państwa francuskiego Hugues Maretem - zachowana jedna karta informująca o wydaniu woluminu nr 85 Radzie Administracyjnej w 1834 r. 16.01.1807 4
1/174/0/2/86 Akta Komisji Rządzącej zawierające korespondencje z marszałkiem państwa francuskiego Davout [m.in. korespondencja między Stanisławem Małachowskim a Davout, Gouvion, Berthier oraz Vincentem ws. wojskowych, konferencja z marszałkiem w Skierniewicach]. VIII-IX 1807 66
1/174/0/2/88 Korespondencja Dyrektorium Generalnego zastępującego Komisję Rządzącą podczas jej bytności w Dreźnie z cudzoziemcami [sprawy dot. m.in. prześladowania kolonistów, nadania dóbr Józefowi Zajączkowi, Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu, Józefowi Poniatowskiemu, funduszów i kapitałów króla pruskiego, pomocy finansowej dla inwalidów pruskich, podpisania pokoju między Francją a Rosją-załączona kopia traktatu w Tylży z 15. 07. 1807 r.]. VII-VIII 1807 115
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

118

118

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.