Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Rządząca

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1775,1790,1804,1806] 1807 [1810-1811]
- brak danych - 1775 - 1775
1790 - 1790
1804 - 1804
1806 - 1806
1807 - 1807
1810 - 1811
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisja Rządząca została ustanowiona dekretem Napoleona z 14 I 1807 r. jako władza naczelna dla ziem polskich, które po II i III rozbiorze pozostawały w posiadaniu Prus.Sprawowała najwyższą władzę ustawodawczą i administracyjną w sześciu departamentach: białostockim, bydgoskim, kaliskim, płockim, poznańskim i warszawskim. Podlegało jej pięć wydziałów administracji publicznej. Były to dyrekcje: sprawiedliwości, skarbu, spraw wewnętrznych, wojny i policji, których dyrektorzy tworzyli Dyrektorium Generalne. Do Dyrektorium należało opracowywanie projektów ustawodawczych oraz wykonywanie decyzji Komisji Rządzącej. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, do 4 X 1807 r., Komisja pełniła rolę rządu tymczasowego z ramienia księcia warszawskiego. Akta Komisji zostały podzielone na dwie serie. Seria pierwsza to księgi kancelaryjne (27 j.a), w tym księgi ekspedycji Komisji, dzienniki ekspedycji Dyrektorium Generalnego, dzienniki podań do Komisji Rządzącej, sumariusze spraw załatwianych, protokoły rezolucji Komisji ułożone wg jej dyrekcji, protokoły uchwał Dyrektorium Generalnego, protokół czynności Dyrektorium Generalnego.Drugą serię (91 j.a.) tworzą akta spraw podzielone na resorty, odpowiadające konkretnym Dyrekcjom Komisji. Dotyczą one m.in. tymczasowego postępowania sądowego, powoływania sędziów pokoju, podziału administracyjnego kraju, publikacji pism rządowych, przygotowywania budżetów departamentowych, wydatków na wojsko, tabel statystycznych, spraw wojska regularnego, pospolitego ruszenia, uzbrojenia i umundurowania, raportów wojskowych, korespondencji ks. Józefa Poniatowskiego z generałami: Janem Henrykiem Dąbrowskim, Józefem Wybickim, Józefem Zajączkiem, z francuskim sekretarzem stanu Maretem, marszałkami Francji Joachimem Muratem i Ludwikiem Mikołajem Davoutem, organizacji Komisji Rządowej i jej kancelarii. stan zachowania zespołu - ok. 85%; zespół zmikrofilmowany; 1963 r. -114 j.a.; 1995 r. -117 j.a. (po skontrum); 2010 r. -118 j.a.(po reinwentaryzacji). Poprzednią kartę sporządziła H. Dmowska-Grabias w 1963 r; uzup. D. Lewandowska, M. Osiecka w 2010 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/174/0/2/90 Akta Komisji Rządzącej obejmujące korespondencję z gen. Józefem Zajączkiem i Janem Henrykiem Dąbrowskim [m.in. korespondencja dot. głównie spraw wojskowych, kompletowania Legii Północnej, potwierdzenia tożsamości dziewięciu Węgrów udających się do Rosji, podziękowania dla walczących pod Iławą i Frydlandem]. IV-VI 1807 37
1/174/0/2/91 Raport o stanie Legii I Wojska Polskiego [w formie tabeli wykaz stanu Legii]. III-X 1807 181
1/174/0/2/92 Raport o stanie lazaretów polskich [m.in. karty chorobowe z podaniem liczby zgonów i wyzdrowień w lazaretach, usytuowanych w domach prywatnych Warszawy]. IV-X 1807 179
1/174/0/2/94 Raporty dzienne z miesiąca marca 1807 r. oficera ordynowanego Komisji Rządzącej o ludziach robiących przy okopach na Pradze [w formie tabeli raporty dzienne dot. robotników pracujących przy okopach na Pradze]. III 1807 28
1/174/0/2/95 Raporty robotników przy fortyfikacjach [raporty, w formie tabeli, o ogólnym stanie robotników z pow. błońskiego, czerskiego, warszawskiego, Warszawy, pracujących przy fortyfikacjach Modlina i Pragi, podpisane przez A. Brzozowskiego, porucznika]. IV-VII 1807 113
1/174/0/2/97a Akta generalne tyczące się predentowanych funkcji [prośby wojskowych, poparte przez dyrektora Dyrekcji Wojny, o przeniesienie ich do służby cywilnej, wykaz alfabetyczny petentów]. I-VII 1807 376
1/174/0/2/97b Akta generalne tyczące się predentowanych funkcji [prośby wojskowych, poparte przez dyrektora Dyrekcji Wojny, o przeniesienie ich do służby cywilnej, wykaz alfabetyczny petentów]. II-III 1807 0
1/174/0/2/98 Akta generalne tyczące się predentowanych funkcji [prośby wojskowych, poparte przez dyrektora Dyrekcji Wojny, o przeniesienie ich do służby cywilnej, wykaz alfabetyczny petentów]. IV-VI 1807 133
1/174/0/2/99 [Listy przewodnie o przekazaniu akt do archiwum sekretariatu generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Księstwa Warszawskiego]. 02.10.1810-03.01.1811 7
1/174/0/2/100 [Rozporządzenia o poborze rekruta, powołaniu konsyliarzy przy Dyrekcjach Komisji Rządzącej, funduszu dla I Legii, przekazaniu sum na umundurowanie Szwadronu Jazdy]. 15.12.1806-15.05.1807 12
1/174/0/2/101 Uchwały Komisji Rządzącej [przekazanie sum na fortyfikacje w Serocku, wynagrodzenie kupców za dostawę sukna, blacharzy warszawskich za remont 11 pontonów w Kazuniu, ustalenie jakie akta zostały wywiezione przez króla pruskiego]. 19.03.1807-20.07.1807 14
1/174/0/2/102 Komisja Rządząca. Sąd Pokoju w Piotrkowie [obwieszczenie Komisji ws. powołania i organizacji sądów pokoju, sądów miejskich, powiatowych, ustanowienia tymczasowych sądów pokoju, roty przysięgi sędziego pokoju]. 1807 114
1/174/0/2/103 Przepis formułowania Gwardii Narodowej stosownie do dekretu Komisji Rządzącej [skład pułku Gwardii Narodowej, ustanowienie Gwardii Narodowej w Warszawie, skład Batalionu Gwardii Narodowej, płaca roczna szefa sztabu Gwardii]. 24.04., 22.06. 1807 9
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

118

118

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.