Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1772]1807-1813 [1830]
- brak danych - 1772 - 1772
1775 - 1778
1783 - 1787
1789 - 1806
1807 - 1813
1814 - 1816
1821 - 1821
1830 - 1830
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami osobowym i geograficzno-rzeczowym
Instytucje utworzone na mocy konstytucji Księstwa Warszawskiego z 1807 r. i funkcjonujące aż do jego upadku; początkowo ściśle ze sobą powiązane, gdyż prezes i sekretarz Rady Stanu pełnili te same funkcje w Radzie Ministrów, członkami Rady Stanu byli wyłącznie ministrowie. Obie te władze odbywały razem posiedzenia do końca 1808 r. W 1809 r. wprowadzono pewien rozdział ich czynności i rozszerzono skład Rady Stanu, ale ich wspólna kancelaria i dzienniki istniały do 13 VI 1810 r. Akta obejmują 2 serie: 1. księgi kancelaryjne (dekrety, patenty i uchwały, dzienniki czynności, dzienniki podawcze, protokoły i dzienniki ekspedycji obu połączonych władz, protokoły sesji i decyzji Rady Stanu oraz protokoły i dzienniki kancelaryjne różne) z lat 1807-1813 [1815-1816]; 2. akta spraw podlegających decyzji Rady Stanu, sprawy sądownictwa w ogólności oraz sprawy sądowe jednostkowe, sprawy egzaminowania kandydatów do służby państwowej, gopodarki funduszami państwa, ogólne sprawy gospodarcze, akta organizacji administracji , czynności sejmu i sejmików, sprawy wojskowe itp., z lat [1772, 1775-1778, 1783-1787, 1789-1806] 1807-1813 [1814-1816, 1821, 1830]. stan zachowania zespołu-95%; 1962 r.- 456 j.a., 1974 r.-468 j.a., 1995 r.- 466 j.a. (po przeliczeniu podczas skontrum); 2010- 467 j.a. (sygn 257 odnaleziona w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego), poprzednie karty 1963- H. Dmowska, 2012- D. Lewandowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/175/0/1/32 Dekreta J. K. Mości w rozmaitych przedmiotach administracyjnych. 1807-1808 265
1/175/0/1/33 [Dekreta J. K. Mości w rozmaitych przedmiotach administracyjnych]. 1809-1810 753
1/175/0/1/34a Dekreta królewskie [w rozmaitych przedmiotach administracyjnych]*. 1811 327
1/175/0/1/34b [Dekreta królewskie w rozmaitych przedmiotach administracyjnych]. 1811 293
1/175/0/1/35 Dodatkowy wolumen dekretów królewskich z roku 1811 i 1812. 1811-1812 128
1/175/0/1/36 Dekreta królewskie [w rozmaitych przedmiotach administracyjnych]*. 1812-1813 516
1/175/0/1/37 Dekreta nominacyjne z lat 1807, 1808, 1809*. 1807-1809 160
1/175/0/1/38 Dekreta nominacyjne z lat 1810, 1811 i 1812. 1810-1812 240
1/175/0/1/39 Patenta dla budowniczych i geometrów 1810, 1811, 1812. 1810-1812 89
1/175/0/1/41 [Summariusz dekretów Króla Saskiego, Księcia Warszawskiego od 1 grudnia 1807 do kwietnia 1813]*. 1807-1813 86
1/175/0/1/43 Zbiór ogólny dekretów królewskich od 19 września 1810 r. 1810-1813 33
1/175/0/1/55 Uchwały Rady Stanu i Ministrów z roku 1807, 1808, vol. I*. 1807.10.09-1808.11.22 59
1/175/0/1/56 Zbiór uchwał Rady Stanu i Ministrów z roku 1809, vol. II. 1809.02.01, 1809.04.08-1809.12.15 65
1/175/0/1/57 Uchwały Rady Stanu i Ministrów z roku 1810 i 1811, vol. III. 1810.01.20-1811.07.23 148
1/175/0/1/58 [Dziennik czynności Rady Ministrów i Rady Stanu ..., nr 1-124]*. 1807.10.07-1808.05.31 152
1 2 3 4 ... 14 15 16 17 18 ... 29 30 31 32

Amount of archival material

466

466

0

12.00

12.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.