^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Konstytucja dla Księstwa Warszawskiego.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 001
- brak danych -
1807.07.22

1807 - 1807
polski
francuski
- brak danych -
- brak danych - Sek. I, N. 1 A
poszyt - brak danych -
- brak danych -
18 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
rkps tekstu konstytucji (kopia) w j. franc.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -