Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1792] 1807-1813
- brak danych - 1792 - 1792
1807 - 1813
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
indeks osobowy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami
Instytucja utworzona na mocy konstytucji Księstwa Warszawskiego z 1807 r. i funkcjonująca aż do jego upadku; początkowo ściśle powiązana z Radą Stanu, gdyż prezes i sekretarz Rady Stanu pełnili te same funkcje w Radzie Ministrów, członkami Rady Stanu byli wyłącznie ministrowie. Obie te władze odbywały razem posiedzenia. W 1809 r. wprowadzono pewien rozdział ich czynności i rozszerzono skład Rady Stanu, ale ich wspólna kancelaria i dzienniki istniały do 13 VI 1810 r. W skład zespołu wchodzą dwie serie: 1. Akta spraw - pochodzą głównie z okresu od czerwca 1810 r., kiedy nastąpił rozdział między kancelariami Rady Ministrów i Rady Stanu (choć jest część akt z okresu wcześniejszego, m. in. tekst konstytucji Księstwa Warszawskiego z 1807 r.); 2. Księgi kancelaryjne - składają się na nie uchwały Rady Ministrów, podejmowane w zastępstwie króla saskiego Fryderyka Augusta I, ks. warszawskiego, z okresu od 14 VI 1812 do 1 V 1813, sumariusze dekretów królewskich (18 VI 1810 - 17 IV 1812), dzienniki egzekucyjne dekretów królewskich (1810-1812), protokoły czynności Rady Ministrów od 11 I 1808 do 12 V 1813, sumariusze niektórych akt z lat 1810-1812, protokoły posiedzeń Rady Ministrów (1808-1809), dzienniki i inne pomoce kancelaryjne. W zespole liczne załączniki także z okresu wcześniejszego. stan zachowania zespołu -100%, zespół częściowo zmikrofilmowany, poprzednie karty sporządziły: w 1963 r. H. Dmowska-Grabias; w 2012 r. D. Leandowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/176/0/1/040 Uchwały Rady Ministrów w zastępstwie króla w roku 1812 i 1813. 1812-1813 [1839]* 78
1/176/0/1/042 Sumariusz dekretów królewskich w Radzie Ministrów. 1810-1812 129
1/176/0/1/044 Dziennik egzekucyjny dekretów królewskich w Radzie Ministrów, nr 1. 1810 85
1/176/0/1/045 Dziennik egzekucyjny dekretów królewskich w Radzie Ministrów, nr 2. 1810 97
1/176/0/1/046 Dziennik egzekucyjny dekretów królewskich w Radzie Ministrów, nr 3. 1810-1811 91
1/176/0/1/047 Dziennik egzekucyjny dekretów królewskich w Radzie Ministrów. 1811 115
1/176/0/1/048 Dziennik egzekucyjny dekretów królewskich w Radzie Ministrów. 1811 88
1/176/0/1/049 Dziennik egzekucyjny dekretów królewskich od dnia 1 stycznia 1811 roku Radzie Ministrów nadesłanych. 1810-1811 137
1/176/0/1/050 Dziennik egzekucyjny dekretów królewskich w Radzie Ministrów nadesłanych w roku 1811, nr 2. 1811 97
1/176/0/1/051 Kontynuacja dziennika egzekucyjnego dekretów królewskich Radzie Ministrów w roku 1811 nadesłanych, nr 3. 1811 98
1/176/0/1/052 Dziennik egzekucyjny dekretów królewskich Radzie Ministrów nadesłanych w roku 1811, nr 4. 1811-1812 91
1/176/0/1/053 Dziennik egzekucyjny dekretów królewskich Radzie Ministrów nadesłanych w roku 1812. 1812 143
1/176/0/1/054 Dziennik egzekucyjny dekretów królewskich Radzie Ministrów nadesłanych w roku 1812. 1812 80
1/176/0/1/066 [Protokół czynności Rady Ministrów]. 1808.01.11-1810.04.19 109
1/176/0/1/067 [Protokół czynności Rady Ministrów]. 1811.10.19-1811.10.29 25
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 20 21 22 23

Amount of archival material

341

341

0

5.00

5.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.