Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1792] 1807-1813
- brak danych - 1792 - 1792
1807 - 1813
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
indeks osobowy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami
Instytucja utworzona na mocy konstytucji Księstwa Warszawskiego z 1807 r. i funkcjonująca aż do jego upadku; początkowo ściśle powiązana z Radą Stanu, gdyż prezes i sekretarz Rady Stanu pełnili te same funkcje w Radzie Ministrów, członkami Rady Stanu byli wyłącznie ministrowie. Obie te władze odbywały razem posiedzenia. W 1809 r. wprowadzono pewien rozdział ich czynności i rozszerzono skład Rady Stanu, ale ich wspólna kancelaria i dzienniki istniały do 13 VI 1810 r. W skład zespołu wchodzą dwie serie: 1. Akta spraw - pochodzą głównie z okresu od czerwca 1810 r., kiedy nastąpił rozdział między kancelariami Rady Ministrów i Rady Stanu (choć jest część akt z okresu wcześniejszego, m. in. tekst konstytucji Księstwa Warszawskiego z 1807 r.); 2. Księgi kancelaryjne - składają się na nie uchwały Rady Ministrów, podejmowane w zastępstwie króla saskiego Fryderyka Augusta I, ks. warszawskiego, z okresu od 14 VI 1812 do 1 V 1813, sumariusze dekretów królewskich (18 VI 1810 - 17 IV 1812), dzienniki egzekucyjne dekretów królewskich (1810-1812), protokoły czynności Rady Ministrów od 11 I 1808 do 12 V 1813, sumariusze niektórych akt z lat 1810-1812, protokoły posiedzeń Rady Ministrów (1808-1809), dzienniki i inne pomoce kancelaryjne. W zespole liczne załączniki także z okresu wcześniejszego. stan zachowania zespołu -100%, zespół częściowo zmikrofilmowany, poprzednie karty sporządziły: w 1963 r. H. Dmowska-Grabias; w 2012 r. D. Leandowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/176/0/2/153 Wyprowadzenie produktów krajowych za granicę. [1796] 1810-1813 49
1/176/0/2/154 Wyprowadzenie produktów krajowych za granicę. 1811-1812 67
1/176/0/2/155 Wyprowadzenie koni i bydła za granicę. 1810-1812 56
1/176/0/2/156 Wyprowadzenie wełny przędzielnej i płatów za granicę. 1811-1812 20
1/176/0/2/157 Wprowadzanie różnych produktów z zagranicy. 1810-1812 24
1/176/0/2/158 Wprowadzanie różnych produktów z zagranicy. 1810-1813 27
1/176/0/2/159 Względem wprowadzenia tabaki, tytoniu i cykorii z zagranicy. 1810-1811 14
1/176/0/2/160 Przeniesienie stolic departamentowych i powiatowych. 1810-1811 31
1/176/0/2/161 Podania. Czynności. Zażalenia rad departamentowych oraz składki obywatelskie. 1810-1812 38
1/176/0/2/162 Podania Rad Departamentowych: Warszawskiej i Poznańskiej. 1810-1811 55
1/176/0/2/163 Urządzenia tyczące się włościan kolonistów i cudzoziemców osiadających w kraju lub się z niego wynoszących. 1808, 1810-1812 69
1/176/0/2/164 Ściąganie forszusów danych przez rząd pruski na zapomogi kolonistom. 1810 5
1/176/0/2/165 Interesa ludu starozakonnego tyczące się. 1808, 1810-1813 66
1/176/0/2/166 Względem dozwolenia mieszczenia się starozakonnym na ulicach do mieszkania dla nich zakazanych. [1780, 1803, 1804]* 1810-1812 81
1/176/0/2/167 Względem nabywania domów i własności ziemskich przez starozakonnych [1797-1798*] 1810-1812 71
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 20 21 22 23

Amount of archival material

341

341

0

5.00

5.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.