Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1792] 1807-1813
- brak danych - 1792 - 1792
1807 - 1813
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
indeks osobowy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami
Instytucja utworzona na mocy konstytucji Księstwa Warszawskiego z 1807 r. i funkcjonująca aż do jego upadku; początkowo ściśle powiązana z Radą Stanu, gdyż prezes i sekretarz Rady Stanu pełnili te same funkcje w Radzie Ministrów, członkami Rady Stanu byli wyłącznie ministrowie. Obie te władze odbywały razem posiedzenia. W 1809 r. wprowadzono pewien rozdział ich czynności i rozszerzono skład Rady Stanu, ale ich wspólna kancelaria i dzienniki istniały do 13 VI 1810 r. W skład zespołu wchodzą dwie serie: 1. Akta spraw - pochodzą głównie z okresu od czerwca 1810 r., kiedy nastąpił rozdział między kancelariami Rady Ministrów i Rady Stanu (choć jest część akt z okresu wcześniejszego, m. in. tekst konstytucji Księstwa Warszawskiego z 1807 r.); 2. Księgi kancelaryjne - składają się na nie uchwały Rady Ministrów, podejmowane w zastępstwie króla saskiego Fryderyka Augusta I, ks. warszawskiego, z okresu od 14 VI 1812 do 1 V 1813, sumariusze dekretów królewskich (18 VI 1810 - 17 IV 1812), dzienniki egzekucyjne dekretów królewskich (1810-1812), protokoły czynności Rady Ministrów od 11 I 1808 do 12 V 1813, sumariusze niektórych akt z lat 1810-1812, protokoły posiedzeń Rady Ministrów (1808-1809), dzienniki i inne pomoce kancelaryjne. W zespole liczne załączniki także z okresu wcześniejszego. stan zachowania zespołu -100%, zespół częściowo zmikrofilmowany, poprzednie karty sporządziły: w 1963 r. H. Dmowska-Grabias; w 2012 r. D. Leandowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/176/0/1/068 [Protokół czynności Rady Ministrów]. 1810.04.23-1811.01.29 241
1/176/0/1/069 [Protokół czynności Rady Ministrów]. 1811.02.01-1811.07.16 237
1/176/0/1/070 [Protokół czynności Rady Ministrów]. 1811.07.19-1811.12.31 206
1/176/0/1/071 [Protokół czynności Rady Ministrów]. 1812.01.03-1812.06.25 283
1/176/0/1/072 [Protokół czynności Rady Ministrów]. 1812.06.27-1813.04.08 381
1/176/0/1/073 Protokół czynności Rady Ministrów, 1813 od sesji 533. 1813.04.08-1813.05.12 66
1/176/0/1/076 Sumariusz akt Rady Ministrów od dnia 23 czerwca 1810, epoki jej ustanowienia. 1810-1812 47
1/176/0/1/077 Sumariusz alfabetyczny interesów prywatnych w archiwum Rady Ministrów znajdujących się od dnia 23 czerwca 1810. 1810 26
1/176/0/1/078 Dziennik Sekretariatu Rady Ministrów od d. 23 czerwca 1810. 1810-1811 211
1/176/0/1/079 [Dziennik Sekretariatu Rady Ministrów]. 1811-1813 192
1/176/0/1/080 [Dziennik Sekretariatu Rady Ministrów]. 1812 220
1/176/0/1/081 Dziennik Sekreteriatu R[ady] M[inistrów] [od] dnia 11 września 1812. 1812-1813 123
1/176/0/1/082 Protokół ekspedycyjny Rady Ministrów. 1810-1812 0
1/176/0/1/083 Vice Dziennik ekspedycjów [z Rady Ministrów] poczynający się od dnia 23 czerwca 1810. 1810.06.23-1812.07.28 50
1/176/0/1/113 Dziennik ekspedycjów do Drezna od dnia 5 listopada 1810. 1810.11.05-1813.04.28 i 27 czerwca b.r.* 32
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 20 21 22 23

Amount of archival material

341

341

0

5.00

5.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.