Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - [1792] 1807-1813
- brak danych - 1792 - 1792
1807 - 1813
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
indeks osobowy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami
Instytucja utworzona na mocy konstytucji Księstwa Warszawskiego z 1807 r. i funkcjonująca aż do jego upadku; początkowo ściśle powiązana z Radą Stanu, gdyż prezes i sekretarz Rady Stanu pełnili te same funkcje w Radzie Ministrów, członkami Rady Stanu byli wyłącznie ministrowie. Obie te władze odbywały razem posiedzenia. W 1809 r. wprowadzono pewien rozdział ich czynności i rozszerzono skład Rady Stanu, ale ich wspólna kancelaria i dzienniki istniały do 13 VI 1810 r. W skład zespołu wchodzą dwie serie: 1. Akta spraw - pochodzą głównie z okresu od czerwca 1810 r., kiedy nastąpił rozdział między kancelariami Rady Ministrów i Rady Stanu (choć jest część akt z okresu wcześniejszego, m. in. tekst konstytucji Księstwa Warszawskiego z 1807 r.); 2. Księgi kancelaryjne - składają się na nie uchwały Rady Ministrów, podejmowane w zastępstwie króla saskiego Fryderyka Augusta I, ks. warszawskiego, z okresu od 14 VI 1812 do 1 V 1813, sumariusze dekretów królewskich (18 VI 1810 - 17 IV 1812), dzienniki egzekucyjne dekretów królewskich (1810-1812), protokoły czynności Rady Ministrów od 11 I 1808 do 12 V 1813, sumariusze niektórych akt z lat 1810-1812, protokoły posiedzeń Rady Ministrów (1808-1809), dzienniki i inne pomoce kancelaryjne. W zespole liczne załączniki także z okresu wcześniejszego. stan zachowania zespołu -100%, zespół częściowo zmikrofilmowany, poprzednie karty sporządziły: w 1963 r. H. Dmowska-Grabias; w 2012 r. D. Leandowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/176/0/2/292 Korespondencje z Gubernium Lwowskim, vol. II. 1811-1812 136
1/176/0/2/293 Korespondencje z Gubernium Lwowskim, vol. III. 1811-1812 59
1/176/0/2/294 Korespondencje z Gubernium Lwowskim. 1811-1813 80
1/176/0/2/295 Etat. Nominacje. Dymisje członków Głównej Izby Obrachunkowej. 1810-1813 21
1/176/0/2/296 Różne zalecenia względem zdawania rachunków. 1811-1813 23
1/176/0/2/297 Względem sum konwencją bajońską skarbowi Księstwa Warszawskiego odstąpionych, vol. I. 1810-1813 98
1/176/0/2/298 Względem sum konwencją bajońską skarbowi Księstwa Warszawskiego odstąpionych, vol. II. 1811-1813 134
1/176/0/2/299 Względem sum konwencją bajońską skarbowi Księstwa Warszawskiego odstąpionych, vol. III. 1810-1812 239
1/176/0/2/300 Reklamacje właścicieli kapitałów pruskich w Księstwie Warszawskim lokowanych, a w tabeli sum bajońskich umieszczonych. 1810-1811, 1813 31
1/176/0/2/301 Areszt włożony na własności sumami bajońskimi obciążone, oraz areszt przez władze pruskie włożony na własności obywateli Księstwa Warszawskiego w Prusiech położone. 1810-1812 22
1/176/0/2/302 Względem przyaresztowania klepek[drewnianych] kupca Lange z Królewca. 1810-1811 24
1/176/0/2/303 Względem doznawanych trudności w Gdańsku w sprzedaży wprost na morze produktów Księstwa Warszawskiego. 1810-1811 23
1/176/0/2/305 Względem sekwestracji dóbr Miedzychoda do barona Troschke należących [1802-1803]*, 1808-1813 107
1/176/0/2/306 Zakaz przedrukowywania biblii edycji Karola Leandra von Ess, tudzież wiadomości względem funduszów polskich we Włoszech. 1810-1813 20
1/176/0/2/307 Korespondencje z władzami rosyjskimi. 1810-1812 71
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 20 21 22 23

Amount of archival material

341

341

0

5.00

5.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.