Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji z 1809 r

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1791-1811
- brak danych - 1791 - 1811
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami: osobowym i geograficznym
Rząd ten został ustanowiony w 1809 r. na zdobytych przez armię polską pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego ziemiach, które przypadły Austrii po III rozbiorze czyli tzw. Galicji Zachodniej i skrawkach ziem zajętych po I rozbiorze czyli tzw. Galicji Wschodniej. Na terenach tych utworzono 4 departamenty: lubelski, radomski, siedlecki i krakowski. Rząd, na którego czela stał jako prezes Stanisław Zamojski, miał organizację analogiczną do rządu Księstwa Warszawskiego, ale był od niego niezależny. Po półrocznym okresie działalności rząd uległ rozwiązaniu. Szczątek akt Rządu obejmuje protokły jego posiedzeń, zarządzenia oraz korespondencję z prezesem S. Zamojskim. stan zachowania zespołu nie do ustalenia; poprzednią kartę sporządził w 1997 r. M. Jeziorski

Amount of archival material

6

6

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.