^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stan przychodu i wydatków zaszłych od dnia 1 go grudnia 1808 do dnia 31 go grudnia 1810 go na potrzeby Dyrekcji Artylerii Ks[ięstwa] W[arszawskiego]. Tabella B.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 07
- brak danych -
1 I 1811

1811 - 1811
polski
- brak danych -
- brak danych - brak
luzy rękopis
dobry
3 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
bifolium.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.