^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Dokument zwalniający od służby wojskowej Adama Kordyszewskiego przez komisję kantonową].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 15
- brak danych -
29 VI 1807

1807 - 1807
polski
- brak danych -
- brak danych - brak
luzy rękopis
dobry
2 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
bifolium; w tekście nazwisko w formie "Kordysz", dopisek późniejszy, inną ręką [ewski].
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.