^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Pismo płk. [Jana Nepomucena] Umińskiego do ministra skarbu [Jana] Węgleńskiego (Węglińskiego) z prośbą o uwolnienie od cła złota, służącego umundurowaniu oficerów, przewożonego do Krakowa, przez ppłk. Dembowskiego].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 47
- brak danych -
17 III 1810, 21 III 1810

1810 - 1810
polski
- brak danych -
- brak danych - brak
luzy rękopis
dobry
2 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
W aktach na s. 2 znajduje się brudnopis odpowiedzi odmownej Węgleńskiego (Węglińskiego) z 21 III 1810; 2 bifolia; jednostka utworzona z dissolutów Oddziału II.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.