^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Pismo ministra wojny ks. Józefa Poniatowskiego do ministra skarbu [Jana] Węgleńskiego (Węglińskiego) odnoszące się do tabeli "wyrachunku" zaległych należności dla pułków galicyjskich; tabela okazująca koszt pierwszego sprawunku ubioru i oporządzenia korpusów w Galicji uformowanych, z wyszczególnieniem sum przez pułki na ten przedmiot wybranych i oznaczeniem należących im się jeszcze funduszów].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 48
- brak danych -
12 VII [1810] i b.d.

1810 - 1810
polski
- brak danych -
- brak danych - brak
luzy druk rękopis
dobry
3 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
bifolium, pojedyncza karta; jednostka wyodrębniona z dissolutów Oddziału II w 2010 r.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.