Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Militaria z czasów epoki napoleońskiej

Archiwum Główne Akt Dawnych
Militaria z czasów Księstwa Warszawskiego 1799-1817
- brak danych - 1799 - 1817
Ministerstwo Wojny Księstwa Warszawskiego, Legia Nadwiślańska, książę warszawski Fryderyk August, ks. Józef Poniatowski, Józef Wybicki, marszałek Francji Aleksander Berthier częściowo
zbiory i kolekcje - - polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksem osobowym
Kolekcja utworzona w AGAD w l. 60. XX w. z darów i nabytków zwiazanych treściowo przede wszystkim ze sprawami wojskowymi w okresie Księstwa Warszawskiego. Wystawcami dokumentów byli m. in. książę warszawski Fryderyk August, ks. Józef Poniatowski, marszałek Francji Aleksander Berthier, Józef Wybicki oraz urzędy i formacje wojskowe na przykład Ministerstwo Wojny Księstwa Warszawskiego, Legia Nadwiślańska. Obejmuje: wykazy imienne oraz pokwitowania z odbioru zaległego żołdu wypłacanego w 1813 r. przez gen. Łuksza Biegańskiego na Podgórzu różnym oficerom i urzędnikom wojskowym; kontrolę imienną oficerów i podoficerów, żołnierzy i koni 17 pułku jazdy w latach 1814-1815; rozporządzenia dotyczące poscieli koszarowej oraz jej rejestry z 1811 r.; akta Wincentego Dłuskiego porucznika adiutanta majora 2. pułku Legii Nadwiślańskiej z lat 1809-1812; korespondencję z lat 1808-1812 w sprawie projektów wystawienia w Księstwie Warszawskim pomnika cesarza Napoleona I; drukowane rozkazy dzienne ks. Józefa Poniatowskiego z 1807 r. oraz drukowane rozkazy dzienne marszałka Aleksandra Berthiera z 1807 r.; raporty dotyczące przemarszu oddziałów przez Gdańsk i twierdzę Kostrzyn w 1812 r.; kopie korespondencji adresowanej do różnych francuskich władz terenowych i wojskowych oraz polskich wladz samorządowych głównie z departamentów: płockiego, warszawskiego i bydgoskiego; akta dotyczące spraw finansowych armii z terenów Galicji. 1967-11 j.a.; 1994-20 j.a.; 1995-21 j.a.; 1997-40 j.a (po skontrum); 2009-39 j.a. (brak sygn. 2); 2017-48 j.a., po włączeniu jednostek aktowych - nabytków z lat 2010-2017
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 49 1131
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/179/0/-/49 [Bilety wyjścia z lazaretu radomskiego]. [1810] 0
1/179/0/-/48 [Pismo ministra wojny ks. Józefa Poniatowskiego do ministra skarbu [Jana] Węgleńskiego (Węglińskiego) odnoszące się do tabeli "wyrachunku" zaległych należności dla pułków galicyjskich; tabela okazująca koszt pierwszego sprawunku ubioru i oporządzenia korpusów w Galicji uformowanych, z wyszczególnieniem sum przez pułki na ten przedmiot wybranych i oznaczeniem należących im się jeszcze funduszów]. 12 VII [1810] i b.d. 4
1/179/0/-/47 [Pismo płk. [Jana Nepomucena] Umińskiego do ministra skarbu [Jana] Węgleńskiego (Węglińskiego) z prośbą o uwolnienie od cła złota, służącego umundurowaniu oficerów, przewożonego do Krakowa, przez ppłk. Dembowskiego]. 17 III 1810, 21 III 1810 3
1/179/0/-/46 Registre de correspondance. [Spis korespondencji], vol. III. 15 II 1807-15 IV 1807 95
1/179/0/-/45 Registre de correspondance. [Spis korespondencji], vol. II. 14 I 1807-15 II 1807 50
1/179/0/-/44 Registre de correspondance. [Spis korespondencji], vol I. 3 I 1807-13 I 1807 15
1/179/0/-/43 État des troupes de passage du 16 septembre au 20 inclusivement. [Stan oddziałów przechodzących od 16 września do 20 włącznie]. 20 IX 1812 2
1/179/0/-/42 Rapport sur le passage des troupes 1 au 5 septembre 1812. [Raport dotyczący przemarszu oddziałów [od] 1 do 5 września 1812]. 5 IX 1812 2
1/179/0/-/41 Rapport sur le passage des troupes du 26 au 31 août 1812. [Raport dotyczący przemarszu oddziałów od 26 do 31 sierpnia 1812]. 31 VIII 1812 2
1/179/0/-/40 Instruction pour caissiers particuliers des places ou dépôts. [Instrukcja dla kasjerów przynależnym placom lub magazynom]. b.d. 5
1/179/0/-/39 Programma, odbyć się mającego obrzędu żałobnego i honorów wojskowych, jakie przy wprowadzeniu do stolicy, zwłok nieśmiertelnej pamięci JO. Księcia Józefa Poniatowskiego, Marszałka Państwa Francuskiego, Ministra Wojny Księstwa Warszawskiego, Wodza i Regimentarza Wojsk Polskich mają być oddane w dniu 9 września 1814. b.d., [1814] 4
1/179/0/-/38 Żołd oficerów i urzędników. Zło[tych] 55.234 gr[oszy] 24. 1813-1813 138
1/179/0/-/37 Objawienie [gen. feldmarsz. Michaiła Kutuzowa, ks. Smoleńskiego skierowane do urzędników i obywateli tych części Księstwa Warszawskiego, które zostały zajęte przez wojska rosyjskie, dotyczące pozostawania na swoim miejscu pracy i w swoim miejscu zamieszkania]. 27 XII 1812/ 8 I 1813 3
1/179/0/-/36 Rok 1812. Korespondencja żywności z K[omisarzem] W[ojennym] Placu Warszawy. [Korespondencja Komisarza Wojennego Placu i Departamentu Warszawskiego z Ordonatorem 1go Okręgu Wojskowego Fiszerem*, dotycząca kwesti gospodarczych]. 1812-1813 94
1/179/0/-/35 [List płk. ks. Dominika Radziwiłła, dowódcy 8 pułku jazdy Księstwa Warszawskiego do Osipowskiego, podprefekta powiatu mariampolskiego w sprawie dostarczenia do wspomnianego pułku powozów wraz z końmi oraz przygotowania furażu i żywności]. 12 VI 1812 2
1 2 3 4

Amount of archival material

48

48

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.