Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Militaria z czasów epoki napoleońskiej

Archiwum Główne Akt Dawnych
Militaria z czasów Księstwa Warszawskiego 1799-1817
- brak danych - 1799 - 1817
Ministerstwo Wojny Księstwa Warszawskiego, Legia Nadwiślańska, książę warszawski Fryderyk August, ks. Józef Poniatowski, Józef Wybicki, marszałek Francji Aleksander Berthier częściowo
zbiory i kolekcje - - polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksem osobowym
Kolekcja utworzona w AGAD w l. 60. XX w. z darów i nabytków zwiazanych treściowo przede wszystkim ze sprawami wojskowymi w okresie Księstwa Warszawskiego. Wystawcami dokumentów byli m. in. książę warszawski Fryderyk August, ks. Józef Poniatowski, marszałek Francji Aleksander Berthier, Józef Wybicki oraz urzędy i formacje wojskowe na przykład Ministerstwo Wojny Księstwa Warszawskiego, Legia Nadwiślańska. Obejmuje: wykazy imienne oraz pokwitowania z odbioru zaległego żołdu wypłacanego w 1813 r. przez gen. Łuksza Biegańskiego na Podgórzu różnym oficerom i urzędnikom wojskowym; kontrolę imienną oficerów i podoficerów, żołnierzy i koni 17 pułku jazdy w latach 1814-1815; rozporządzenia dotyczące poscieli koszarowej oraz jej rejestry z 1811 r.; akta Wincentego Dłuskiego porucznika adiutanta majora 2. pułku Legii Nadwiślańskiej z lat 1809-1812; korespondencję z lat 1808-1812 w sprawie projektów wystawienia w Księstwie Warszawskim pomnika cesarza Napoleona I; drukowane rozkazy dzienne ks. Józefa Poniatowskiego z 1807 r. oraz drukowane rozkazy dzienne marszałka Aleksandra Berthiera z 1807 r.; raporty dotyczące przemarszu oddziałów przez Gdańsk i twierdzę Kostrzyn w 1812 r.; kopie korespondencji adresowanej do różnych francuskich władz terenowych i wojskowych oraz polskich wladz samorządowych głównie z departamentów: płockiego, warszawskiego i bydgoskiego; akta dotyczące spraw finansowych armii z terenów Galicji. 1967-11 j.a.; 1994-20 j.a.; 1995-21 j.a.; 1997-40 j.a (po skontrum); 2009-39 j.a. (brak sygn. 2); 2017-48 j.a., po włączeniu jednostek aktowych - nabytków z lat 2010-2017
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 49 1131
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/179/0/-/27 Duché de Varsovie. Relevé général des divers Bordereaux formés sur des bons irréguliers depuis le 17 septembre 1807 jusqu'au 30 juin 1808 pour des fournitures faites aux troupes françaises, savoir. [Księstwo Warszawskie. Wykaz główny różnych spisów sporządzonych do bonów nieregularnych od 17 września 1807 aż do 30 czerwca 1808 dla dostaw [artykułów żywnościowych i furaży] dla oddziałów francuskich, do wiadomości]. 12 III 1809 3
1/179/0/-/35 [List płk. ks. Dominika Radziwiłła, dowódcy 8 pułku jazdy Księstwa Warszawskiego do Osipowskiego, podprefekta powiatu mariampolskiego w sprawie dostarczenia do wspomnianego pułku powozów wraz z końmi oraz przygotowania furażu i żywności]. 12 VI 1812 2
1/179/0/-/48 [Pismo ministra wojny ks. Józefa Poniatowskiego do ministra skarbu [Jana] Węgleńskiego (Węglińskiego) odnoszące się do tabeli "wyrachunku" zaległych należności dla pułków galicyjskich; tabela okazująca koszt pierwszego sprawunku ubioru i oporządzenia korpusów w Galicji uformowanych, z wyszczególnieniem sum przez pułki na ten przedmiot wybranych i oznaczeniem należących im się jeszcze funduszów]. 12 VII [1810] i b.d. 4
1/179/0/-/01 [Zarządzenia ks. Józefa Poniatowskiego zabraniające wojskowym kwaterowania w budynkach pocztowych i bezpłatnego korzystania z koni i powozów pocztowych]. 14, 17 II 1807 3
1/179/0/-/45 Registre de correspondance. [Spis korespondencji], vol. II. 14 I 1807-15 II 1807 50
1/179/0/-/24 [Rozkazy dzienne marszałka Aleksandra Berthiera]. 14 III 1807, 4 IV 1807 35
1/179/0/-/46 Registre de correspondance. [Spis korespondencji], vol. III. 15 II 1807-15 IV 1807 95
1/179/0/-/34 [List Rady Gospodarczej 16 pułku piechoty do gen. dyw. [Józefa] Wielhorskiego w sprawie długów tego pułku oraz odpowiedź]. 15 III 1812, 17 III 1812 3
1/179/0/-/21 [Rada administracyjna Legii Naddunajskiej zaświadcza, że kpt. piech. Cyprian Godebski nie otrzymał całości żołdu]. 15 IV 1801 0
1/179/0/-/47 [Pismo płk. [Jana Nepomucena] Umińskiego do ministra skarbu [Jana] Węgleńskiego (Węglińskiego) z prośbą o uwolnienie od cła złota, służącego umundurowaniu oficerów, przewożonego do Krakowa, przez ppłk. Dembowskiego]. 17 III 1810, 21 III 1810 3
1/179/0/-/30 Wyjątek z raportu JW. generała dywizji [Ludwika] Kamienieckiego, komenderującego trzecim okręgiem wojskowym. 17 XII 1810 3
1/179/0/-/23 Regestr likwidacji […]. [Rejestr kwitów, dostaw i podatków na utrzymanie wojska]. 1804-1817 43
1/179/0/-/22 [Dokumenty dotyczące zaopatrzenia wojska, rekwizycji, furażu, zakwaterowań oddziałów w departamencie płockim]. 1805-1817 162
1/179/0/-/11 [Wykazy imienne awansowanych oficerów armii Księstwa Warszawskiego, litery J-O]. 1808-1813 46
1/179/0/-/28 [Akta Józefa Wybickiego, senatora wojewody, Naczelnika Siły Zbrojnej i Pełnomocnika Rządu w Departamencie Poznańskim]. 1809-1809 122
1 2 3 4

Amount of archival material

48

48

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.