Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Militaria z czasów epoki napoleońskiej

Archiwum Główne Akt Dawnych
Militaria z czasów Księstwa Warszawskiego 1799-1817
- brak danych - 1799 - 1817
Ministerstwo Wojny Księstwa Warszawskiego, Legia Nadwiślańska, książę warszawski Fryderyk August, ks. Józef Poniatowski, Józef Wybicki, marszałek Francji Aleksander Berthier częściowo
zbiory i kolekcje - - polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksem osobowym
Kolekcja utworzona w AGAD w l. 60. XX w. z darów i nabytków zwiazanych treściowo przede wszystkim ze sprawami wojskowymi w okresie Księstwa Warszawskiego. Wystawcami dokumentów byli m. in. książę warszawski Fryderyk August, ks. Józef Poniatowski, marszałek Francji Aleksander Berthier, Józef Wybicki oraz urzędy i formacje wojskowe na przykład Ministerstwo Wojny Księstwa Warszawskiego, Legia Nadwiślańska. Obejmuje: wykazy imienne oraz pokwitowania z odbioru zaległego żołdu wypłacanego w 1813 r. przez gen. Łuksza Biegańskiego na Podgórzu różnym oficerom i urzędnikom wojskowym; kontrolę imienną oficerów i podoficerów, żołnierzy i koni 17 pułku jazdy w latach 1814-1815; rozporządzenia dotyczące poscieli koszarowej oraz jej rejestry z 1811 r.; akta Wincentego Dłuskiego porucznika adiutanta majora 2. pułku Legii Nadwiślańskiej z lat 1809-1812; korespondencję z lat 1808-1812 w sprawie projektów wystawienia w Księstwie Warszawskim pomnika cesarza Napoleona I; drukowane rozkazy dzienne ks. Józefa Poniatowskiego z 1807 r. oraz drukowane rozkazy dzienne marszałka Aleksandra Berthiera z 1807 r.; raporty dotyczące przemarszu oddziałów przez Gdańsk i twierdzę Kostrzyn w 1812 r.; kopie korespondencji adresowanej do różnych francuskich władz terenowych i wojskowych oraz polskich wladz samorządowych głównie z departamentów: płockiego, warszawskiego i bydgoskiego; akta dotyczące spraw finansowych armii z terenów Galicji. 1967-11 j.a.; 1994-20 j.a.; 1995-21 j.a.; 1997-40 j.a (po skontrum); 2009-39 j.a. (brak sygn. 2); 2017-48 j.a., po włączeniu jednostek aktowych - nabytków z lat 2010-2017
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 49 1131
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/179/0/-/16 [Świadectwo lekarskie wydane Michałowi Komalskiemu, byłemu sierżantowi w 11 pułku jazdy, zaświadczające, iż po odbytych dwóch kampaniach i służbie wojskowej trwającej 5 lat, nie nadaje się do dalszej służby z powodu złego stanu zdrowia]. 28 XII 1814 3
1/179/0/-/17 Księstwo Warszawskie. Pułk piechoty. Uwolnienie od służby. b.d. 2
1/179/0/-/18 Stan przychodu i wydatków na szpitale wojskowe w ciągu roku 1810 tym. Tablica litt: e. b.d., [1810] 3
1/179/0/-/19 Hôpitaux Militaires. Mouvement des Militaires malades et blessés qui ont été traités dans les hôpitaux de la Place de Varsovie du […] au […]. [Szpitale Wojskowe. Ruch chorych i rannych żołnierzy, którzy byli leczeni w szpitalach w Warszawie od […] do […]. b.d. 0
1/179/0/-/20 Armée d'Italie 1 re Légion Polonaise. État des effets perdus par le citoyen Fund lieutenant du 3 e bataillon de la dite Légion dans l'affaire à la Trebia le 1 re Messidor an 7. [Armia Włoska, 1 Legion Polski. Stan rzeczy utraconych przez obywatela Funda, porucznika 3 batalionu wspomnianego Legionu podczas wydarzenia nad Trebią, 1 messidora VII roku (18 VIII 1799)]. 18 VIII 1799 0
1/179/0/-/21 [Rada administracyjna Legii Naddunajskiej zaświadcza, że kpt. piech. Cyprian Godebski nie otrzymał całości żołdu]. 15 IV 1801 0
1/179/0/-/22 [Dokumenty dotyczące zaopatrzenia wojska, rekwizycji, furażu, zakwaterowań oddziałów w departamencie płockim]. 1805-1817 162
1/179/0/-/23 Regestr likwidacji […]. [Rejestr kwitów, dostaw i podatków na utrzymanie wojska]. 1804-1817 43
1/179/0/-/24 [Rozkazy dzienne marszałka Aleksandra Berthiera]. 14 III 1807, 4 IV 1807 35
1/179/0/-/25 [Poświadczenie wystawione przez porucznika 3. kompanii 2. batalionu 65. pułku piechoty liniowej Wielkiej Armii o kwaterowaniu 10 żołnierzy we wsi Szamoty w dniach od 22 XII 1807 r. do 20 II 1808 r.]. 20 II 1808 2
1/179/0/-/26 Dowody począwszy od litery A kończąc na literze Y należące do wyjaśnienia wzmiankowanego w prośbie Inspektora Popisów Wyszkowskiego do JW. Zastępcy Ministra Wojny dnia 22. sierpnia 1812 roku podanej niemniej i te co w tejże prośbie są wyrażone [w sprawie wystawienia pomnika Napoleona I]*. 31 VII 1808-22 X 1812 41
1/179/0/-/27 Duché de Varsovie. Relevé général des divers Bordereaux formés sur des bons irréguliers depuis le 17 septembre 1807 jusqu'au 30 juin 1808 pour des fournitures faites aux troupes françaises, savoir. [Księstwo Warszawskie. Wykaz główny różnych spisów sporządzonych do bonów nieregularnych od 17 września 1807 aż do 30 czerwca 1808 dla dostaw [artykułów żywnościowych i furaży] dla oddziałów francuskich, do wiadomości]. 12 III 1809 3
1/179/0/-/28 [Akta Józefa Wybickiego, senatora wojewody, Naczelnika Siły Zbrojnej i Pełnomocnika Rządu w Departamencie Poznańskim]. 1809-1809 122
1/179/0/-/29 [Akta Wincentego Dłuskiego, porucznika adiutanta majora 2. pułku Legii Nadwiślańskiej]. 21 VI 1809, 27 VII 1809, 24 I 1812, 25 I 1812 9
1/179/0/-/30 Wyjątek z raportu JW. generała dywizji [Ludwika] Kamienieckiego, komenderującego trzecim okręgiem wojskowym. 17 XII 1810 3
1 2 3 4

Amount of archival material

48

48

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.