Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Militaria z czasów epoki napoleońskiej

Archiwum Główne Akt Dawnych
Militaria z czasów Księstwa Warszawskiego 1799-1817
- brak danych - 1799 - 1817
Ministerstwo Wojny Księstwa Warszawskiego, Legia Nadwiślańska, książę warszawski Fryderyk August, ks. Józef Poniatowski, Józef Wybicki, marszałek Francji Aleksander Berthier częściowo
zbiory i kolekcje - - polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksem osobowym
Kolekcja utworzona w AGAD w l. 60. XX w. z darów i nabytków zwiazanych treściowo przede wszystkim ze sprawami wojskowymi w okresie Księstwa Warszawskiego. Wystawcami dokumentów byli m. in. książę warszawski Fryderyk August, ks. Józef Poniatowski, marszałek Francji Aleksander Berthier, Józef Wybicki oraz urzędy i formacje wojskowe na przykład Ministerstwo Wojny Księstwa Warszawskiego, Legia Nadwiślańska. Obejmuje: wykazy imienne oraz pokwitowania z odbioru zaległego żołdu wypłacanego w 1813 r. przez gen. Łuksza Biegańskiego na Podgórzu różnym oficerom i urzędnikom wojskowym; kontrolę imienną oficerów i podoficerów, żołnierzy i koni 17 pułku jazdy w latach 1814-1815; rozporządzenia dotyczące poscieli koszarowej oraz jej rejestry z 1811 r.; akta Wincentego Dłuskiego porucznika adiutanta majora 2. pułku Legii Nadwiślańskiej z lat 1809-1812; korespondencję z lat 1808-1812 w sprawie projektów wystawienia w Księstwie Warszawskim pomnika cesarza Napoleona I; drukowane rozkazy dzienne ks. Józefa Poniatowskiego z 1807 r. oraz drukowane rozkazy dzienne marszałka Aleksandra Berthiera z 1807 r.; raporty dotyczące przemarszu oddziałów przez Gdańsk i twierdzę Kostrzyn w 1812 r.; kopie korespondencji adresowanej do różnych francuskich władz terenowych i wojskowych oraz polskich wladz samorządowych głównie z departamentów: płockiego, warszawskiego i bydgoskiego; akta dotyczące spraw finansowych armii z terenów Galicji. 1967-11 j.a.; 1994-20 j.a.; 1995-21 j.a.; 1997-40 j.a (po skontrum); 2009-39 j.a. (brak sygn. 2); 2017-48 j.a., po włączeniu jednostek aktowych - nabytków z lat 2010-2017
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/179/0/-/01 [Zarządzenia ks. Józefa Poniatowskiego zabraniające wojskowym kwaterowania w budynkach pocztowych i bezpłatnego korzystania z koni i powozów pocztowych]. 14, 17 II 1807 3
1/179/0/-/02 Vacat - [Rozkaz ks. Poniatowskiego awansujący podpor. 10. pułku piechoty, Onufrego Rosnowskiego, na stopień porucznika; Podziękowanie niejakiemu Kochanowskiemu za życzenia]. 6 I 1808, 22 X 1810 0
1/179/0/-/03 Stan wydatków administracji wojennej w ciągu trzech ostatnich kwartałów 1809 roku. Tablica litt: d. b.d., [1809] 4
1/179/0/-/04 Stan percepty i ekspensy na wojsko od 18 grudnia 1806 do 1 stycznia 1810 r[o]ku. 1810-1810 17
1/179/0/-/05 Stan generalny percepty i ekspensy od 1 go stycznia 1809 r. do 31 grudnia 1810 go roku, tudzież zaległości wojsku do tegoż dnia należącej się oraz wykaz remanentów w kasach Dyrekcji Artylerii, Inżynierów i administracji wojskowej. b.d., [1810] 2
1/179/0/-/06 Stan ogólny przychodu i rozchodu wszystkich wydatków administracji wojennej w ciagu roku 1810. Tablica litt: g. b.d., [1810] 3
1/179/0/-/07 Stan przychodu i wydatków zaszłych od dnia 1 go grudnia 1808 do dnia 31 go grudnia 1810 go na potrzeby Dyrekcji Artylerii Ks[ięstwa] W[arszawskiego]. Tabella B. 1 I 1811 3
1/179/0/-/08 Rachunek z funduszu na Biura Ministrostwa Wojny etatami ustanowionego, tudzież wydatków na tenże przedmiot od dnia 1 go stycznia 1809 do ostatniego grudnia 1810 roku poczynionych, niemniej wyszczególnienie ile się przez ten czas na użytek Skarbu oszczędziło. Tablica a. b.d., [1810] 3
1/179/0/-/09 Stan przychodu i wydatków zaszłych od dnia 1 kwietnia 1809 do dnia 31 grudnia 1810 na potrzeby Dyrekcji Inżynierii Ks[ięstwa] W[arszawskiego]. Tabella C. 1 I 1811 3
1/179/0/-/10 Obrachunek Wojska Księstwa Warszawskiego za rok 1809 i 1810ty. Co do żołdu, masy ogólnej, masy oporządzenia, lekarstw i kucia koni i masy "Remonty" łącznie, należytość przez Komisje Ministerialne na końcu roku 1808 na dopełnienie ubioru i oporządzenia pułków przyznana, niemniej pierwszy sprawunek ubioru i oporządzenia pułków w czasie ostatniej wojny nowo w Księstwie i w Galicji zawiązanych, przez Inspekcją na mocy popisów i na rzetelnej liczbie dni bytu ludzi i koni, zasadzony i dokonany. 1 I 1811 6
1/179/0/-/11 [Wykazy imienne awansowanych oficerów armii Księstwa Warszawskiego, litery J-O]. 1808-1813 46
1/179/0/-/12 Situation de la 4-em Brigade à l'époque du 2 Mai 1810 An. [Stan 4 Brygady w okresie 2 maja 1810 roku]. 2 V 1810 0
1/179/0/-/13 [17. Régiment Lanciers Lithuaniens Dépôt. Livret de Solde. 1814]. [17 pułk lansjerów litewskich, magazyn. Książeczki żołdu. 1814]. 1814-1814 12
1/179/0/-/14 Rok 1814. Pułk 17 Jazdy Szwadron 1szy Kompania 2ga. Kontrola imienna oficerów, podoficerów i żołnierzy składających wzwyż wyrażoną Kompanią w roku 1814. 1814-1815 140
1/179/0/-/15 [Dokument zwalniający od służby wojskowej Adama Kordyszewskiego przez komisję kantonową]. 29 VI 1807 3
1 2 3 4

Amount of archival material

48

48

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.