Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815 [1816-1818]
- brak danych - 1815 - 1815
1816 - 1818
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rząd Tymczasowy utworzony został 20 V 1815 r. Do jego zadań należało wykonywanie traktatów i konwencji zawartych przez cesarza, tymczasowe obsadzanie stanowisk, opiniowanie projektów dotyczących przyszłego urządzenia państwa oraz zorganizowanie władz szczebla ministerialnego. Rząd działał do grudnia 1815 r., kiedy ogłoszono konstytucję Królestwa Polskiego (24 XII 1815 r.), podpisaną przez cesarza Aleksandra I 15/26 listopada 1815 roku. Zachowały się: 4 j.a. obejmujące uchwały i dekrety Rządu, częściowo połączone z aktami z lat 1815-1818 namiestnika Królestwa mianowanego w grudniu 1815, 5 j.a. protokołów posiedzeń Rządu, 1 j.a. protokołów korespondencji Rządu w sprawach związanych z realizacją postanowień Kongresu Wiedeńskiego z 1815 r., 2 j.a. dzienników kancelaryjnych. stan zachowania zespołu ok. 4%; poprzednią kartę w 1963 r. sporządził H. Rappaport; zespół nie jest zmikrofilmowany

Amount of archival material

12

12

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.