Archival resources online szukajwarchiwach.pl

I Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1810-1832
- brak danych - 1810 - 1832
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
francuski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 1973
I Rada Stanu utworzona w 1815 r. składała się z Rady Administracyjnej i Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu. To ostatnie było też nazywane Radą Stanu (w węższym znaczeniu). Przy ciałach tych funkcjonowała wspólna kancelaria. Ogólnemu Zgromadzeniu miał przewodniczyć monarcha lub jego namiestnik, zasiadali w nim ministrowie. Miało ono kompetencje ustawodawcze (przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń), wykonawcze (kontrola władz administracyjnych) i sądownicze (sądownictwo administracyjne II instancji) dla całego terenu Królestwa. Archiwum I Rady Stanu (w węższym znaczeniu) składa się z akt spraw, protokołów posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu i pomocy kancelaryjnych. Akta spraw obejmują akta sekcji: Sekcja I: Sprawy ogólne, normatywno-organizacyjne, osobowe, raporty z działalności władz, Sekcja II: Wydział Wyznań i Oświaty, Sekcja III: Wydział Sprawiedliwości, Sekcja IV: Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji, Sekcja V: Wydział Skarbu, Sekcja VI: Wydział Wojny, Sekcja VII: Policja, Sekcja VIII: Sprawy różne, pozaresortowe, np.: sprawy Komisji Podań do Tronu. zespół zmikrofilmowany; poprzednia kartę w 1974 r. sporządził S.Ciara
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/184/0/1/1 Senat - tegoż organizacja 1816-1820 0
1/184/0/1/2 Nominacje senatorów 1816 0
1/184/0/1/3 Organizacja Rady Stanu, Rady Administracyjnej i statut o reprezentacji narodowej 1815-1827 0
1/184/0/1/4 [Projekt statutu organicznego Rady Stanu i Rady Administracyjnej] 1815 0
1/184/0/1/5 Organizacja kancelarii Rady Stanu i etat tejże [kopie nominacji] 1817-1828 0
1/184/0/1/6 Nominacje członków Rady Stanu 1816-1830 0
1/184/0/1/7 Dymisje członków Rady Stanu 1816-1828 0
1/184/0/1/8 Zawiadomienia członków Rady Stanu o przedmiotach na posiedzenie wnieść się mających 1818-1821 0
1/184/0/1/9 Uwiadomienia członków Rady Stanu o materii wnieść się mającej na najbliższym posiedzeniu 1821-1828 0
1/184/0/1/10 Przysięga członków Rady Stanu i świadectwa na wykonaną wydawane 1816-1829 0
1/184/0/1/11 Świadectwa, od którego czasu członki Rady Stanu czynności swe rozpoczęli lub je zakończyli 1816-1820 0
1/184/0/1/12 [Zaświadczenia wydawane urzędnikom kancelarii Rady Stanu] 1815-1828 0
1/184/0/1/13 [Korespondencja bieżąca Rady Stanu. Sprawy osobowe] 1817-1827 0
1/184/0/1/14 [Kancelaria: zarządzenia wewnętrzne, personalia, fundusze, wydatki, pensje, składy osobowe - Rady Stanu, Rady Administracyjnej, Kancelarii Przybocznej Namiestnika i inne] 1817-1832 0
1/184/0/1/15 Remanent, percepta i ekspens kasy kancelaryjnej Rządu od czerwca 1816 r. 1816-1827 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 33 34 35 36

Amount of archival material

526

526

0

14.51

14.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.