Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1807-1853
- brak danych - 1807 - 1853
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 1976
II Rada Stanu utworzona w 1832 r. nie obejmowała już Rady Administracyjnej. Przewodniczył jej namiestnik, a członkami byli dyrektorzy główni prezydujący w komisjach rządowych i mianowani radcy stanu. Rada miała charakter przede wszystkim organu opiniodawczego w sprawach ustawodawczych , kontrolnego w stosunku do rządu Królestwa, zachowała też niektóre uprawnienia sądownicze I Rady Stanu. II Rada Stanu został zlikwidowana w 1841 r. Archiwum dzieli się na akta spraw, protokoły posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu i pomoce kancelaryjne. Akta spraw składają się z akt sekcji o dość niekonsekwentnej strukturze, skutkiem reorganizacji, jakie przechodził urząd. Sekcja I: Akta ogólne (normatywy, akta urzędników, sprawy konsultantów zagranicznych w Warszawie i in.). Sekcja II: akta Wydziału Sprawiedliwości, Sekcja III: akta Wydziału Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, Sekcja IV: akta Wydziału Przychodów i Skarbu, Sekcja V: akta przyznawania tytułów honorowych, spraw heraldycznych, Sekcja I (a,b): akta spraw jurysdykcyjnych (głównie sporów między władzami administracyjnymi a sądowniczymi), Sekcja II a,b-a: sądownictwa administracyjnego w II instancji, Sekcja III (a): sprwy zaskarżeń urzędników o nadłużycia władz, Sekcja IV (a-c): sprawy ulg podatkowych. Sekcja V (a) i VI (a): sprawy odszkodowań w razie klęsk elementarnych i in. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/185/0/1/85 Akta obejmujące dowody do stanu służby Antoniego Powalskiego, referendarza stanu 1807-1836 0
1/185/0/1/70 Dowody oryginalne radcy stanu Józefa Kalasantego Szaniawskiego, członka Rady Stanu [dowody służby publicznej złożone w związku ze staraniami o emeryturę] 1807-1838 0
1/185/0/1/187 Spory jurysdykcyjne w rozmaitych materiach zaszłe [odpisy postanowień Ogólnego Zgromadzenia I Rady Stanu Królestwa Polskiego, uwierzytelnione jak wyżej]: 1. z powodu uchylenia dekretem sądowym zesłanej przez prefekta do dóbr Gilin [vel Gilino] egzekucji 1816-1830 0
1/185/0/1/186 Spory jurysdykcyjne w przedmiocie dóbr pojezuickich [odpisy postanowień Ogólnego Zgromadzenia I Rady Stanu Królestwa Polskiego, uwierzytelnione przez referendarza stanu, głównego sekretarza Ogólnego Zgromadzenia II Rady Stanu Królestwa Polskiego, Józefa T 1818-1828 0
1/185/0/1/51 Różne papiery, tyczące się Komisji Prawodawczej [projekty zmian w kodeksie cywilnym, statutach organicznych komisji rządowych, Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, urządzenia dóbr rządowych, polepszenia bytu włościan w tych dobrach - dołączone statystyki l 1820-1833 0
1/185/0/1/514 Sprawa [Józefa] Patockiego przeciwko Urzędowi Municypalnemu m. Lublina o wymagane nad prawo podatki 1820-1836 0
1/185/0/1/188 Spory jurysdykcyjne o nieprawne uregulowanie hipoteki dóbr rządowych na rzecz prywatnych [odpisy postanowień Ogólnego Zgromadzenia I Rady Stanu Królestwa Polskiego, uwierzytelnione jak wyżej, dotyczą]: [1. wójtostwa Tyniec i dóbr ss. bernardynek tamże; 1821-1827 0
1/185/0/1/238 Zaskarżenie przeciwko Ładzie, b. podprefektowi pow. łęczycko-zgierskiego [o wykroczenia służbowe] 1822-1834 0
1/185/0/1/239 Zaskarżenia przeciwko urzędnikom [nadleśnictwa pilwiskiego] przez Godlewskiego, dziedzica dóbr Fredy, czynione [o krzywdy i gwałty dokonane na włościanach z tychże dóbr] 1823-1833 0
1/185/0/1/230 Względem sprawy Józefa Mix, b. entreprenera budowy drogi bitej na trakcie Brzesko - Litewskim, przeciwko Dyrekcji Dróg i Mostów [o należności za ''uplantowanie i udarnienie" drogi między Miłosną a Janówkiem] 1824-1837 0
1/185/0/1/522 Względem sprawy piwowarów warszawskich przeciwko skarbowi publicznemu o uwolnienie tychże od opłaty młynowego 1825-1838 0
1/185/0/1/197 Sprawa [Karola] Belkiego, dzierżawcy dóbr Brzostówka, przeciwko skarbowi o pretensje wytoczone [o szkody wynikłe z sekwestracji jego majątku] 1826-1836 0
1/185/0/1/246 Sprawa allewiacyjna włościan ekonomii Częstochowa, klęską gradobicia w r. 1817 i 1818 wydarzonego, uszkodzonych 1826-1837 0
1/185/0/1/364 Względem sprawy allewiacyjnej [M.] Kijeńskiego, byłego naddzierżawcy ekonomii Bolesławiec, klęską gradobicia w r. 1824 uszkodzonej 1826-1837 0
1/185/0/1/523 Względem sprawy starozakonnych mieszkańców na Podzamczu w mieście Lublinie przeciwko skarbowi publicznemu o uwolnienie ich od opłaty czynszu 1826-1838 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

546

546

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.